Objavljeno: 8. maja, 2020

Obvestila o poslovanju Knjižnice Litija v maju 2020

Obvestilo o izteku brezplačnega članstva
Člane Knjižnice Litija, ki so se v času zaprtosti knjižnice na daljavo vpisali brezplačno, obveščamo, da jim bomo dostop do e-gradiva (Biblos) omogočali še do konca meseca maja. Če si bodo želeli še
naprej izposojati gradivo, bo članstvo potrebno obnoviti v eni od enot knjižnice (Litija ali Šmartno). Do konca meseca bo na voljo tudi možnost spletnega plačila obveznosti do knjižnice.

POS terminali
Knjižnica Litija bo omogočala plačevanje obveznosti članov z brezgotovinskim poslovanjem. Ker so obveznosti članov do knjižnice praviloma majhne (članarina, medknjižnična izposoja, zamudnina), bo
takšno poslovanje potekalo na brezstičen način, kar je tudi glavni motiv za uvedbo pos terminalov. Obveznosti bo s plačilnimi karticami mogoče poravnavati v enotah Litija in Šmartno.

Vračanje gradiva brez zamudnin
Gradivo, ki bi ga morali vrniti do 13.3. (razglašene izredne razmere), bo knjižnica brez zamudnine sprejemala še do konca maja. Toleranco glede zamudnine bomo upoštevali še za dodatne 4 dneve
(rok vrnitve od 9.3. dalje).

Namesto podaljševanj, vračilo!
Številni bralci izposojeno gradivo podaljšujejo. Ker je izposojeno že več kot mesec dni – pri nekaterih celo 2 – prosimo, da ga varno vrnejo v času odprtosti knjižnice. Poskrbeli smo, da ga odložijo na
pripravljena mesta in tako ne prihaja do nevarnosti okužb in nepotrebnih stikov. S sprotnim vračanjem gradiva bomo poskrbeli, da bodo vrste čakajočih na posamezne naslove krajše.

Hvala za vaše razumevanje!
Knjižničarja in knjižničarji