Objavljeno: 24. avgusta, 2016

Obnova javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

Odpiranje ponudb 12. 09. 2016 ob 11:00

Predmet javnega naročila je obnova javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji.

Izvajalec bo dela izvajal etapno skladno z zagotovljenimi sredstvi naročnika. Naročnik ima v letu 2016 zagotovljenih 35.000,00 EUR (upoštevajoč vrednost del z DDV). Izvajalec je dolžan terminski plan izvedbe del prilagoditi finančnim sredstvom naročnika ter etapnost del prilagoditi zahtevam naročnika.

Naročnik zahteva, da so svetilke, ki se bodo zamenjale v okviru projekta obnove javne razsvetljave, poenotene s svetilkami, ki so v občini Šmartno pri Litiji že skladne z uredbo.