Referendumi in ljudske iniciative

Referendum o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec

Izid glasovanja referenduma

Sklep o razpisu referenduma o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec

Priloga k sklepu – Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji

Obvestila

  • Obvestilo volivcem

Obvestilo volivcem

  • Obvestilo organizatorjem volilne kampanje

Organizatorji volilne kampanje morajo Občinski volilni komisiji Občine Šmartno pri Litiji najpozneje do 1.9.2017 sporočiti številko posebnega računa, namenjenega izvedbi referendumske kampanje ter podatke o pooblaščeni osebi za izvedbo kampanje.

  • Poziv za podajo kandidatov v volilne odbore

POZIV ZA ČLANE VO

Sklep o določitvi volišča in območja volišča

Izjava člana volilnega odbora