Podžupana

Peter Avbelj (imenovan 17.06.2015 – razrešen 01.02.2018)

Neprofesionalni podžupan

 

Srečko Vavtar (imenovan 01.12.2016 – 19.12.2018)

Profesionalni podžupan