Občinski predpisi

Kazalo

Občinski predpisi v pripravi

Osnovni akti

Proračuni

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Zaključni računi

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2017

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2016

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 -1

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – 2

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – 3

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – 1

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – 2

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2013

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2012

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2006

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2005

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2004

Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2003

 

Sklepi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Pravilniki

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

  • /

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Odloki

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Ostali predpisi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

  • /

2004

2003

Prečiščena besedila predpisov