Občinska uprava

Uradne ure

Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek: 08.00 – 13.00

Organizacija

mag. Karmen Sadar – direktorica občinske uprave
T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: vodenje občinske uprave, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, družbene dejavnosti, kmetijstvo, turizem, gospodarstvo

Aleš Krže – višji svetovalec II
T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: cestna infrastruktura,  javna razsvetljava, investicije, lokalni energetski koncept, širokopasovna omrežja

Andreja Leskovšek – višji svetovalec I
T: 01 896 27 74
E: andreja.leskovsek@smartno-litija.si
Področje: lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišča, prostorski plani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predkupne pravice, komunalni odpadki, komunalni prispevek

mag. Tanja Kepa Ferlan – višji svetovalec II
T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, oskrba s pitno vodo, civilna zaščita, pokopališka dejavnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Maša Gril – svetovalka III
T:  01 896 28 02
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: premoženjsko pravne zadeve, služnostne pravice, varstvo osebnih podatkov, kadrovske zadeve

Tatjana Martinčič Poglajen – višji referent I
T: 01 896 27 76
E: tatjana.martincic-poglajen@smartno-litija.si
Področje: osnovna sredstva, inventura, premoženjska bilanca, zaključni račun

Irena Kremžar – finančnik V
T: 01 896 27 75
E: irena.kremzar@smartno-litija.si
Področje: obračun plač, izdani računi, izplačila drugih stroškov dela in drugih odhodkov, DDV, blagajna

mag. Matej Adamič – višji svetovalec II
T: 01 896 27 73
E: matej.adamic@smartno-litija.si
Področje: proračun, zaključni račun, prejeti računi, izdaja naročilnic, krediti

Nataša Dobravec – referent I
T: 01 896 27 70
E: natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve,  sprejemna pisarna

Tatjana Kajzer – višji referent
T:
059 097 482
E: jzb@smartno-litija.si
Področje: finančno računovodska dela za Javni zavod Bogenšperk

Franci Kernc – Vzdrževalec IV-II

Krešo Novak – Komunalni delavec II

Skupna občinska uprava: Medobčinski inšpektorat občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji
Jerebova 14, 1270 Litija

Vodja inšpektorata in inšpektorica: Helena Kozlevčar
T: 01 896 34 69
GSM: 051 443 415
E: inspektorat.litija@litija.si

Redar: Andrej Sedej
GSM: 051 443 403
E: andrej.sedej@ivancna-gorica.si

Redarka: Mia Smrkolj
GSM: 051 443 416
E: mia.smrkolj@litija.si

Uradne ure: sreda od 8.00 do 10.00