Občinska uprava

Uradne ure

Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek: 08.00 – 13.00

Organizacija

mag. Karmen Sadar – direktorica občinske uprave
T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: družbene dejavnosti, kmetijstvo, turizem, gospodarstvo, vodenje občinske uprave

Aleš Krže – višji svetovalec III
T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: komunalni prispevek, cestna infrastruktura, komunalni odpadki, javna razsvetljava, pokopališka dejavnost

Andreja Leskovšek – višji svetovalec III
T: 01 896 27 74
E: andreja.leskovsek@smartno-litija.si
Področje: lokacijske informacije, izdajane potrdila o namenski rabi zemljišča, prostorski plani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predkupne pravice, komunalni odpadki, investicije

mag. Tanja Kepa Ferlan – višji svetovalec III
T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, vodovodi, civilna zaščita

• Maša Gril – svetovalka III
T:  01 896 28 02
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: premoženjsko pravne, kadrovske zadeve

Tatjana Martinčič Poglajen – višji referent I
T: 01 896 27 76
E: tatjana.martincic-poglajen@smartno-litija.si

Ana Potisek – tajnica V
T: 059 097 482
E: ana.potisek@smartno-litija.si

.  Irena Kremžar – finančnik V
T: 01 896 27 75
E: irena.kremzar@smartno-litija.si

mag. Matej Adamič – višji svetovalec III
T: 01 896 27 73
E: matej.adamic@smartno-litija.si

Nataša Dobravec – referent I
T: 01 896 27 70
E: natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve, trgovinske dejavnosti – soglasja, sprejemna pisarna

  Franci Kernc – Vzdrževalec IV-II

 . Krešo Novak – Javna dela

• Skupna občinska uprava: Medobčinski inšpektorat občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji
Jerebova 14, 1270 Litija

Vodja inšpektorata in inšpektorica: Helena Kozlevčar
T: 01 896 34 69
GSM: 051 443 415
E: inspektorat.litija@litija.si

Redar: Andrej Sedej
GSM: 051 443 403
E: andrej.sedej@ivancna-gorica.si

Uradne ure: sreda od 8.00 do 10.00