Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji

Mandat 2018 – 2022

 • Marko Simončič (predsednik)
 • Helena Selan
 • Klavdija Slabe Kokovica
 • Blaž Izlakar
 • Metka Lupše

Mandat 2014 – 2018

 • Helena Selan (predsednica)
 • Jože Perme
 • Anton Rafael Sinigoj
 • Vera Žlabravec

Mandat 2010 – 2014

 • Jože Perme (predsednik)
 • Tomaž Gradišek
 • Milena Mrzel
 • Friderik Dacar
 • France Logonder

Poslovnik in letni program

Končna poročila opravljenih nadzorov

2019

Zapisniki sej

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007