Lokalne volitve

Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija 2018-2022

  • Predsednica – Rosana Lemut Strle, Litija,
  • namestnik predsednice – Matija Hostnik, Ljubljana,
  • član – Frančišek Marjan Vidic, Šmartno pri Litiji,
  • namestnica člana – Polona Saje, Šmartno pri Litiji,
  • članica – Nada Pintar, Šmartno pri Litiji,
  • namestnik članice – Martin Fele, Šmartno pri Litiji,
  • član – Boštjan Toplak, Šmartno pri Litiji,
  • namestnik člana: Marjanca Zakrajšek, Šmartno pri Litiji.

Obvestila

Obrazci