Objavljeno: 14. december, 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 1952/8 (ID znak 1849-1952/8-0)- zemljišče v izmeri 51 m2, parc. št. 1953/12 (ID znak 1849-1953/12-0) – zemljišče v izmeri 13 m2, parc. št. 1953/15 (ID znak 1849-1953/15-0) – zemljišče v izmeri 151 m2, parc. št. 1953/14 (ID znak 1849-1953/14-0) – zemljišče v izmeri 5 m2, vse k.o. 1849 Vintarjevec.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Rok razpisa: Thursday, 29. 12. 2016 ob 11:14