Občinsko glasilo: Martinov glas (2006 – 2015)

05-martinov-glas-junij-2015V marcu 2006 je izšla prva številka samostojnega glasila Občine Šmartno pri Litiji – Martinov glas. Glasilo izhaja enkrat mesečno, razen v mesecih juliju in avgustu in je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih v občini in izven nje. Zadnja številka je izšla junija 2015. Glasilo ne izhaja več, zamenjalo ga je novo občinsko glasilo Krajevne novice.

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006