Objavljeno: 9. november, 2018

Lokalne volitve – zaupniki

Poziv predstavnikom list kandidatur:

»Sklano s 47. členom  ZLV (Ur.l. RS št. 94/07 ZLV-UPB 3, 45/08, 83/12 in 68/17) lahko predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov Občinski volilni komisiji  predložijo sezname zaupnikov najpozneje do 12.11.2018. Zaupnik kandidata ne sem biti  kandidat in mora biti vpisan v evidenco volilne pravice v Občini Šmartno pri Litiji.«

 

Občinska Volilna komisija