Objavljeno: 20. marca, 2017

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe:

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji.

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti.

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

Rok razpisa: Monday, 3. 4. 2017 ob 10:00