Objavljeno: 18. septembra, 2014

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 17.10.2014 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:

– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

– izdajanje promocijskega materiala,

– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.