Objavljeno: 7. junij, 2012

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.