Objavljeno: 29. marec, 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16),  Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 87/16) in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017.

Javni razpis 2017

RD Obrazci

Pogodba – vzorec

PRAVILNIK ŠPORT 2016-OBJAVA

obrazec-porocilo-za-2017

VZOREC ZAHTEVKA

Rok razpisa: Wednesday, 26. 4. 2017 ob 0:00