Objavljeno: 11. marec, 2014

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,

– športna rekreacija,

– kakovostni šport,

– vrhunski šport,

– šport invalidov,

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

– delovanje društev,

– promocijske športne prireditve.