Objavljeno: 18. maj, 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2016

Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 20.6.2016 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 21.6.2016 do 12. ure.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek