Objavljeno: 19. januar, 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list. RS, št. 16/12, 8/15)

Javni razpis 2017

Razpisna dokumentacija

OBRAZEC-vmesno-končno poročilo za2017

ZAHTEVEK

Rok razpisa: Tuesday, 28. 2. 2017 ob 15:00