Objavljeno: 11. februar, 2016

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2016 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:

– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),

– plesna in folklorna dejavnost,

– gledališka in lutkovna dejavnost

– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,

– literarna dejavnost.

Društva morajo za prejeta proračunska sredstva napisati poročilo in izdati zahtevek