Objavljeno: 18. september, 2014

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Občina Šmartno razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj (okvirno 2 neprofitna stanovanja) – sproščenih ali na novo pridobljenih, ki zajema tudi morebitna sproščena neprofitna stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico.