Objavljeno: 10. januar, 2014

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Predmet razpisa so okvirno 3 neprofitna najemna stanovanja, primerna za eno oz. dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo ter morebitna sproščena neprofitna stanovanja v letu 2014 v lasti občine oz. v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere je sklad občini dodelil razpolagalno pravico.