Objavljeno: 25. avgusta, 2017

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Občina Šmartno objavlja razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2017-2018.

Interesenti za najem  neprofitnega stanovanja morajo oddati pisno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami do

ponedeljka, 16. oktobra 2017, po pošti ali osebno na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

STANOVANJSKI RAZPIS ZA LETO 2017 – 2018

VLOGA ZA STANOVANJSKI RAZPIS 2017 – 2018

Rok razpisa: Monday, 16. 10. 2017 ob 0:00