Objavljeno: 9. junija, 2020

Javni razpis za oddajo neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje 2020-2021

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj za obdobje 2020-2021. Pogoje javnega razpisa in obrazec vloge dobijo zainteresirani na spletni strani občine www.smartno-litija.si. oz. KSP Litija d.o.o. www.ksp-litija.si. Dodatne informacije na KSP Litija d.o.o. v času uradnih ur, na tel. št. 890 00 16 ali na tel.št. 890 00 10 oz. na elektronskem naslovu ksenja.celarc@ksp-litija.si. Rok za oddajo vlog je petek, 21.8.2020.

JAVNI RAZPIS STAN 2020 21
VLOGA-OBRAZEC-2020
VLOGA-OBRAZEC-2020

Rok razpisa: Friday, 21. 8. 2020 ob 0:00