Objavljeno: 23. februar, 2018

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, št. 102-001/2015 z dne 16.2.2018, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju: TAJNIK OBČINE« m/ž; Šifra DM B017801

objava razpisa_tajnik

Rok razpisa: Monday, 5. 3. 2018 ob 0:00