Objavljeno: 23. septembra, 2019

Javna predstavitev modelov vrednotenja

Občane obveščamo, da bo javna predstavitev modelov vrednotenja potekala v četrtek 17. 10. 2019 od 10.00 – 13.00 v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občinska uprava