Objavljeno: 16. oktobra, 2020

Dovoljeno prehajanje iz rdeče regije v druge regije ob upoštevanju priporočil NIJZ

Spoštovani.

Glede na povečano število klicev v zvezi z prehajanjem regij,  vam spodaj podajamo pojasnilo Vlade RS:

Izjemoma je za posameznike dovoljeno prehajanje iz rdeče regije v druge regije ob upoštevanju priporočil NIJZ za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
 11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-10-14-36-redna-seja-vlade-republike-slovenije/