Objavljeno: 9. november, 2018

CO-WORKING LITIJA/ŠMARTNO

Razvojni center Srca Slovenije razvija projekt podjetništva in turizma v okolju občin Litije in Šmartna pri Litiji. Vabimo vas, da ste del teka projekta tudi vi.

Predstavitev projekta Co-working:

Razvijamo projekt za razvoj mladih, malih in mikro podjetij. Ustvarjamo podjetniški prostor, kjer se bodo lahko podjetja povezovala med seboj, skupaj razvijala, si pomagala na trgu dela in kadrih.  Podjetje ali podjetnik posameznik, ki bi pristopilo k programu Co-working, bi dobil manjši prostor za svojo dejavnost, kjer bi imel na voljo vse potrebno za poslovanje ter možnost uporabe skupnih prostorov in večje sejne sobe. Na tedenski ravni bi se odvijala srečanja med vsemi podjetji v skupini z namenom širiti bazo strank, svojih storitev, produktov itd. (podobno kot BNI- Business Network International). Na mesečni ravni pa bi imel vsak podjetnik na voljo preglede in analize napredovanja podjetja (podjetniški načrt, kje so težave, izzivi, kako jih rešiti…), različna predavanja na temo podjetništva, marketinga itd. S co-working programom želimo spodbuditi razvoj podjetništva v našem okolju, pomagati malim in mikro podjetjem pri širjenju na trgu, pri razvoju ideje, pri pridobivanju dodatnih znanj itd..

Če želite imeti pisarno v podjetniškem krogu, kjer imate podporo pri razvoju, pri širjenju na trge, mreženju ter inovativno sproščeno okolje, ste lepo vabljeni, da postanete del nove podjetniške zgodbe Co-working Litija/Šmartno.

Predstavitev projekta Turizem Litija/Šmartno kot ena zgodba

Razvijamo projekt v katerem želimo povezati obstoječe in nove turistične ponudnike, mlade, kmete, rokodelce, aktivne starejše in druge posameznike, jih motivirati, da v turizmu prepoznavajo podjetniške priložnosti. Povezati vsebine v privlačne integralne turistične produkte, odkrivanja narave in kulture (sproščeno ali bolj aktivno), gastronomije ter vključiti izjemno bogastvo narave in rokodelskih veščin. V prostorih Co-workinga bi se mesečno dobivali, se med seboj povezovali, razvijali nove ponudbe, pridobivali nova potrebna znanja in poročali o svojem razvoju in težavah, katere bi skupaj reševali.

Občini Litija in Šmartno pri Litiji, kot skupna turistična destinacija, stremita k trajnostnemu, zelenemu turizmu z lokalnimi vsebinami in znanji. V okviru Zelene sheme slovenskega turizma sta pridobili bronasti znak Slovenia Green, ki prispeva k večji prepoznavnosti na domačem in tujih trgih, kar je dodana vrednost za vse turistične ponudnike na tem območju. Za prepoznavnost turističnih ponudnikov in njihovih dejavnosti pa še dodatno poskrbimo s predstavitvami na spletni strani srce-slovenije.si/turizem in promocijskimi dogodki kot je Vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije.

Če želite biti del nove zgodbe turizma v našem okolju, da povežemo svoje moči, znanja in ideje, da skupaj ustvarimo in razvijemo nekaj inovativnega na področju turizma, ste lepo vabljeni da se nam pridružite. Skupaj lahko naredimo več in bolje.

Za več informacij nas kontaktirajte preko maila, gregor.bercon@razvoj.si, ali na telefonsko številko 031-296-543.

IŠČEMO podjetne posameznike s prodornimi idejami, produkti ali storitvami

Ste oseba (poznate koga), katera bi rada ustvarila nekaj novega v svojem lokalnem prostoru? Oseba z idejo, katero želi realizirati, produkt  s katerim želi osvojiti trg, storitev, z inovativnimi vsebinami, ter potrebuje malo pomoči.

Na Razvojnem centru Srca Slovenije iščemo podjetne osebe, z namenom da osnujemo močno podjetniško in turistično mrežo, ki bi pomagala posameznikom, manjšim podjetjem, kmetom in rokodelcem na področju  razvoja, povezovanja, pridobivanja razvojnih sredstev in izobraževanja ter tudi pri reševanju vsakodnevnih ovir in izzivov.

Trenutno razvijamo idejo Co-working prostora, v katerem bi ponudili prostore podjetnim posameznikom in skupinam, ki potrebujejo manjši prostor za svoje delovanje. Poskrbeli bi za izobraževanja, predavanja, druženja in podjetniško usmerjene dogodke. Zainteresirane za vstop v prostore Co-working, prosimo, da nas kontaktirate, saj bo ideja mnogo hitreje realizirana ob vaši podpori.

Če ste takšna oseba, oz. poznate takšno osebo, nas  kontaktirajte preko maila gregor.bercon@razvoj.si, ali na telefonsko številko 031-296-543.

vprašalnik – smer podjetništva