Objavljeno: 1. april, 2019

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2019

Javni razpis 2019

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020
Pravilnik o spremembah Pravilnika 2016-2020 (2019)

Obrazec ukrep 1
Obrazec ukrep 2
Obrazec ukrep 3
Obrazec Ukrep 4
Obrazec ukrep 5

Rok razpisa: Tuesday, 21. 5. 2019 ob 0:00

Objavljeno: 26. marec, 2019

Kako pripraviti projektno vlogo za razpis LAS – delavnica

LAS Srce Slovenije je objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019, na katerega se lahko prijavijo pravne in fizične osebe iz omenjenih občin s svojimi projekti, ki odgovarjajo na skupne izzive podeželja LAS Srce Slovenije. Vsem tistim, ki razmišljate o prijavi, je zagotovo v interesu, da pripravite vlogo, s katero boste »zadeli v polno«, zato vas vabimo na delavnico “Kako pripraviti projektno vlogo za razpis LAS” v četrtek, 4. aprila 2019, ob 17. uri v prostore KIKštarterja v Kamniku (Fužine 134).

Na delavnici, ki jo bo izvedel Mitja Bratun, predstavnik vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije, boste izvedeli vse pomembne podrobnosti razpisa (kdo so upravičenci, kateri so upravičeni stroški …), opozoril vas bo na specifike razpisa in poudaril ključne prednosti, ki jih kaže upoštevati pri pripravi projektne vloge za večjo uspešnost le-te. Praktično vas bo vodil čez obrazce razpisne dokumentacije in vam dal usmeritve, kako se lotiti pisanja vloge. Opozoril bo tudi na zahteve glede zalaganja sredstev, vlaganja zahtevkov itd.

Dogodek bo odlična priložnost za borzo projektnih idej, v primeru, da iščete projektne partnerje s sorodnimi idejami, s katerimi bi se lahko skupaj prijavili na razpis.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 29. 4. 2019. Razpis in vse druge aktualne informacije najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do srede, 3. aprila 2019, na elektronski naslov las@razvoj.si ali po telefonu 01 – 896 27 13.

 

 

Objavljeno: 13. marec, 2019

3. redna seja (21.03.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 2. redne seje, z dne 27.02.2019

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 – predlog za drugo branje
  Sklep – proračun dodan na seji OS
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020
 4. Sprejem sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za posamezne objekte – točka dodana na seji
 5. Izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2019
 6. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2019
 7. Predstavitev delovanja Javnega zavoda Bogenšperk
 8. Določitev skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 10. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov na 2. redni seji z dne 27.02.2019