Objavljeno: 23. september, 2019

Javna predstavitev modelov vrednotenja

Občane obveščamo, da bo javna predstavitev modelov vrednotenja potekala v četrtek 17. 10. 2019 od 10.00 – 13.00 v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občinska uprava

Objavljeno: 14. avgust, 2019

Meritve hitrosti

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 29. 8. 2019 in 3. 9. 2019 med 6.30 in 13:30 potekale meritve hitrosti v okolici šol in vrtcev ter na lokacijah, za katere je občina Šmartno pri Litiji prejela obvestila o neprilagojenih hitrostih voznikov.

Upoštevajte prometne predpise in vozite v skladu z omejitvami tudi v dneh, ko ni načrtovanih meritev hitrosti.

Srečno pot!

Občina Šmartno pri Litiji