Objavljeno: 5. julij, 2019

2. izredna seja (10.07.2019)

Dnevni red

  1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litij za leto 2019 – skrajšani postopek
  2. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – hitri postopek
  3. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 20192020
  4. Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno Litiji za volitve župana in občinski svet
  5. Izločitev dolžnika iz obračuna komunalnih storitev – točka dodana na seji
  6. Sprememba letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2019

Objavljeno: 3. julij, 2019

Obvestilo krajanom: Ob nevihtah in pred odhodom na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave

Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave

V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. Naprave pred poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih sunkov najlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in komunikacijskega omrežja.

Pred vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od doma, priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so TV-komunikator, televizor, računalnik, modem … iz električnega in komunikacijskega omrežja. Na ta način enostavno in učinkovito preprečite neželene poškodbe, ki lahko vplivajo na delovanje komunikacijskih storitev.

Alternativa so prenapetostne zaščite

Dobro zaščito elektronskih naprav nudijo tudi različne oblike prenapetostne zaščite, najbolj enostavne so vtičnice in razdelilniki s prenapetostno zaščito pred udari strele. Vendar pa morajo biti urejene najprej na nivoju podjetij za distribucijo električne energije v električni omarici na prenosnem omrežju, da lahko nudijo ustrezno zaščito. Zaščita mora biti vgrajena tudi v razdelilni omarici, ki jo imajo uporabniki v hiši ali stanovanjskem bloku, šele takrat je smiselno, da uporabnik napravo za prenapetostno zaščito vtakne v vtičnico, na katero je priključena posamezna električna naprava. Prenapetostna zaščita na vtičnicah bo tako uspela preprečiti posledice udara strele le v primeru, da bo poskrbljeno tudi za prvi dve zaščiti.

V prilogi fotografiji in plakat, ki vam morda pridejo prav za objavo, ter spodaj povezavi do videoanimacije in videozgodbice, ki ju lahko uporabite na vaši spletni strani ali prek družbenih omrežjih.

Videoanimacija: https://www.youtube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg

Videozgodbico: https://www.youtube.com/watch?v=PEdCWp2XeO8

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na e-naslovu pr@telekom.si.

Gromska strela_plakat

Objavljeno: 2. julij, 2019

Sopotniki – obvestilo

Spoštovane občanke in občani !

Obveščamo vas, da zaradi koriščenja rednega letnega dopusta, ne bomo izvajali brezplačnih  prevozov za starejše v Občini Litija in Šmartno pri Litiji, od ponedeljka 8. 7. do vključno  petka 12. 7. 2019.

Hvala za razumevanje !

Objavljeno: 2. julij, 2019

Kolesarski maraton Ljubljanica – obvestilo

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo pri 8. kolesarskem maratonu Ljubljanica 2019, ki ga bomo pod okriljem ŠD Povodni mož izvedli v okviru 10. športnega vikenda Ljubljanica 2019, uporabljali regionalne ceste v vaši občini, in sicer v nedeljo, 15.9.2019 med 10:00 in 14:00 uro.

Gre za rekreativni maraton, ki je netekmovalnega značaja, udeleženci, ocenjujemo, da jih bo okoli 300 (na vseh treh trasah), pa bodo vozili po predpisih CPP in na lastno odgovornost. Pot bo kolesarje vodila do Litije in nazaj prek Trebeljevega (veliki maraton) oziroma do Renk in Velike Preske nazaj do Šmartnega (»pro« trasa), družinski maraton (35 km) pa le prek doline Besnice nazaj v Ljubljano.

Uporabljali bomo:

  1. regionalna cesta I, št. 108, odsek Dolsko – Litija, med cca 10:25 in 12:00
  2. regionalna cesta II, št. 416, odek 346 (Litija – Šmartno), med cca 11:15 in 12:30
  3. regionalna cesta III, št. 645, odsek 1189 (Šmartno – Besnica) in odsek 1188 (Besnica – Ljubljana, križišče nad obvoznico), med cca 10:30 in 13:30

Športno društvo Povodni mož