Objavljeno: 9. januar, 2019

1. izredna seja (16.01.2019)

Dnevni red

 1. Popravek sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji
 2. Kadrovske zadeve:
  • imenovanje Odbora za družbene dejavnosti,
  • imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor,
  • imenovanje Odbora za zaščito in reševanje,
  • imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance,
  • imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja,
  • imenovanje Nadzornega odbora,
  • imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji,
  • imenovanje manjkajočega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
  • imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – vzhod

Objavljeno: 13. december, 2018

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla februarja 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 1. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 6. december, 2018

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR)

Izšla je publikacija Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (CPS LUR),  inovativen strateški dokument, ki izhaja iz dejanskih potreb regije kot celote in odgovarja njenim konkretnim izzivom na področju trajnostne mobilnosti.  Osrednji cilj ukrepov vključenih v akcijski načrt je predvsem dvig kakovosti življenja, kjer je poudarek na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja, znižanju visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev.

CPS LUR_november2018