Objavljeno: 19. februarja, 2020

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2020

Javni razpis 2020

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020
Pravilnik o spremembah Pravilnika 2016-2020 (2019)

Obrazec ukrep 1
Obrazec ukrep 2
Obrazec ukrep 3
Obrazec ukrep 4
Obrazec ukrep 5

Rok razpisa: Friday, 10. 4. 2020 ob 0:00

Objavljeno: 17. februarja, 2020

Odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_2_2012_370
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_5_2014_238
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_8_2018_38
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_9_2018_59
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_17_2015_136
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_40_2011_286
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_43_2018_58

Objavljeno: 5. februarja, 2020

Širitev optičnega omrežja na območju Občine Šmartno pri Litiji

Telekom Slovenije na območju Šmartna pri Litiji nadaljuje s širitvijo optičnega omrežja

 Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji že v letu 2019 pričel z gradnjo optičnega omrežja, ki bo krajanom omogočilo višje internetne hitrosti in še boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Izgradnja priključka optičnega omrežja do objekta je za vse lastnike hiš in etažne lastnike večstanovanjskih stavb, ki se bodo v času trajanja projekta vključili v planirano traso, brezplačna. Sama izvedba pa je sicer v večini primerov povezana s predhodno izvedbo gradbenih del, za kar je potrebno pridobiti ustrezna soglasja. V Telekomu Slovenije načrtujejo, da bo gradnja v sodelovanju s krajani in občino potekala tekoče, tako da bi lahko z izgradnjo novega optičnega omrežja na območju občine Šmartno pri Litiji pričeli letos marca.

 Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija. Krajani boste o možnostih uporabe in naročila storitev seznanjeni sproti, ko bo možen vklop novih naročnikov. V Telekomu Slovenije priporočajo, da se za prehod na optiko odločite v času izvedbe gradbenih del, saj bodo po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim zamikom.

Telekom Slovenije

Objavljeno: 5. februarja, 2020

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla aprila 2020, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 3. 2020 v elektronski obliki na naslov: krajevnenovice@bogensperk.si.

Uredništvo Krajevnih novic