Objavljeno: 13. november, 2019

Informacija za javnost – upravljanje zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik

Javno podjetje INFRA d.o.o. je s podpisom krovne pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), z dne 12. 8. 2019, prevzelo v upravljanje zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Rakovnik – v nadaljevanju Rakovnik.
Agencija RS za okolje (ARSO) je z odločbo z dne, 30. 8. 2019 v okoljevarstvenemu dovoljenju nadomestila oz. je zapisala, da je novi upravljavec Rakovnika javno podjetje INFRA d.o.o. iz Leskovca pri Krškem.
INFRA d.o.o. je dne, 19. 9. 2019 pripravila letni program zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik za leto 2019, ki je osnova za izvedbo del v zvezi z Rakovnikom v letu 2019.
Po podpisu pogodbe o začasnem financiranju upravljanja Rakovnika med MOP in INFRO, z dne, 27. 9. 2019 in aneksa št. 1 k tej pogodbi, z dne, 29. 10. 2019 je podjetje INFRA d.o.o. lahko začelo z naročili del v zvezi z nalogami upravljanja.
Dne, 23. 10. 2019 je bil skupaj z odgovornimi osebami s strani INFRE d.o.o., kot upravljavcem, opravljen inšpekcijski pregled. S strani inšpektorja so jim bila naložena dela, h katerim so takoj pristopili.
INFRA d.o.o., je na podlagi javnega razpisa izbrala  izvajalca, podjetje RAMUK d.o.o. za izvedbo gradbenih  del fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik in Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano iz Maribora za izvajanje monitoringa talnih in izcednih voda na območju Rakovnik. V pripravi je tudi naročilo za izpraznitev bazena izcednih vod, ki jih  je potrebno odpeljati na čiščenje na ustrezno čistilno napravo.

Uslužbenci podjetja INFRA d.o.o. so bili skupaj z izvajalci v petek, 8. 11. 2019 na terenu in so se že pristopili k izvajanju konkretnih nalog. V skladu s podpisano pogodbo, zapisnikom v uvedbo v delo ter dogovorom na terenu se je izvajalec zavezal, da bo ograja okoli zaprtega odlagališča fizično postavljena do predvidoma 29. 11. 2019, prav tako pa so že naročene obvestilne table o novem upravljavcu, omejitvah gibanja in ostalih navodil v zvezi z zaprtim odlagališčem.

Predstavniki  Ministrstva za okolje in prostor in podjetja INFRA d.o.o.  bodo svoje poročilo podali tudi na  predvideni novembrski seji občinskega sveta.

Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji

Objavljeno: 12. november, 2019

Začetek Martinovanja v Šmartnem – pokušina mladih vin

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku Občine Šmartno pri Litiji je na Staretovem  trgu, prav na Martinovo, potekala prva pokušina mladih vin, ki jo je pripravilo domače vinogradniško društvo ŠTUC. Predstavili so se lokalni vinogradniki in obiskovalcem v pokušino ponudili mošt, ki se je že spremenil v vino.

Več o dogodku na spodnji povezavi:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174650502?jwsource=fb&fbclid=IwAR0WhOspx97Nph1avHbIhPpRae07EgIA9aty_H3Cm0f1ZcRHe49EgvZ3UrE

Objavljeno: 12. november, 2019

Odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_2_2012_331
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_3_2013_175
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_5_2014_231
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_5_2018_48
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_9_2018_39
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_14_2018_16
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_17_2015_125
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_19_2017_35
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_33_2006_137
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_34_2011_144
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_35_2016_34
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_36_2010_139
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_36_2017_52
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_38_2006_114
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_40_2011_261
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_44_2019_3
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_55_2016_33
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_63_2009_105
Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 466_69_2008_161

Objavljeno: 7. november, 2019

Praznik Občine Šmartno pri Litiji

         

 

DOGODKI V POČASTITEV PRAZNIKA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Program:

 • v ponedeljek,  11. novembra 2019, ob 11.00 pokušina mladega vina v organizaciji domačega društva vinogradnikov ŠTUC, na Staretovem trgu,
 • v sredo, 13. novembra 2019, ob 9.00 otvoritev razstave šmarskih vezilj v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji; ob 17.00 osrednji dogodek z nastopom Tamburaškega orkestra Šmartno in otroškega pevskega zbora Žvrgolevčki,
 • v četrtek, 14. novembra 2019, ob 19.00, osrednja prireditev ob občinskem prazniku Brezčasna zapuščina – spomin, zahvala in navdih, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji,
 • v petek, 15. novembra 2019, od 14.00 Martinovanje pod šotorom na Staretovem trgu, od 19.00 naprej zabava z Ansamblom Roka Žlindre.

Opis programa

 • v ponedeljek, 11. novembra 2019, ob 11.00 pokušina mladega vina v organizaciji domačega društva vinogradnikov ŠTUC, na Staretovem trgu,

 

Vinogradniško društvo »ŠTUC« združuje prek 200 članov in deluje v sklopu Zveze vinogradnikov Dolenjske. V društvu se prizadevajo za ohranjanje vinogradniške tradicije v občini. Člani so s svojimi vini prisotni na vseh pomembnih dogodkih v občini, sodelujejo na sejmih in drugih prireditvah, udeležujejo pa se tudi nekaterih dogodkov izven občinskih meja. Društvu je že vrsto let zaupan pomemben del pri organizaciji občinskega praznika ob dnevu sv. Martina. Dogodek »Pokušina mladega vina« bo letos potekal prvič v želji, da to postane tradicionalni dogodek.

 • v sredo, 13. novembra 2019, ob 9.00 otvoritev razstave šmarskih vezilj v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji; ob 17.00 osrednji dogodek z nastopom Tamburaškega orkestra Šmartno in otroškega pevskega zbora Žvrgolevčki,

Šmarske vezilje delujejo pod vodstvom Štefke Fašing in se srečujejo že enajsto leto. Izdelujejo različne izdelke. Največ vezejo, v roke pa vzamejo tudi pletilke, kvačke in kleklje. Kot že nekaj let zapovrstjo, bodo tudi letos, ob občinskem prazniku, pripravile bogato razstavo. Njihove vezenine, kar 33 oltarnih prtov, že krasijo oltarje v šmarskih cerkvah.

 • v četrtek, 14. novembra 2019, ob 19.00, osrednja prireditev ob občinskem prazniku Brezčasna zapuščina – spomin, zahvala in navdih, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji,

Osrednja prireditev z naslovom Brezčasna zapuščina – spomin, zahvala in navdih bo povezala delčke šmarske preteklosti, pomembne osebe, ki so živele ali delovale v Šmartnem in nas skozi te spomine spomnila na prihodnost. Prireditev, ki jo pripravljata Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija, bo v znamenju muziciranja tria – Nina Pečar, Luka Brodarić, Daniel Šimek. Slavnostni govornik bo poslanec Evropskega parlamenta dr. Klemen Grošelj.

 • v petek, 15. novembra 2019, od 14.00 Martinovanje pod šotorom na Staretovem trgu, od 19.00 naprej zabava z Ansamblom Roka Žlindre.

Na Staretovem trgu bo živahno. Od 14. ure naprej bo potekalo druženje ob hrani in pijači, tja do 19. ure, ko bo pod šotorom nastop

Objavljeno: 5. november, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla decembra 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 11. 2019 v elektronski obliki na naslov: krajevnenovice@bogensperk.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 15. oktober, 2019

5. redna seja (23.10.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 4. redne seje z dne 22.05.2019
Skrajšani zapisnik 2. izredne seje z dne 10.07.2019

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze – predlog za drugo branje
 4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Pravilnik o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji
 7. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje
 8. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2019-2020
 9. Poročilo o izvajanju zimske službe 2018-2019
 10. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2019-2020
 11. Sprememba letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženja občine za leto 2019
 12. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 13. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje uredniškega odbora Krajevnih novic
  – Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
 14. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 4. redni seji z dne 22.05.2019
Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 2. izredni seji z dne 10.07.2019

Objavljeno: 9. oktober, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla novembra 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 10. 2019 v elektronski obliki na naslov: krajevnenovice@bogensperk.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 8. oktober, 2019

Migranti – informacija

Iz Policijske uprave Ljubljane so nam v zvezi z včerajšnjim dogodkom v Veliki Štangi posredovali sledeče sporočilo:

Včeraj, 7. 10. 2019 nekaj pred 8. uro so policisti Policijske postaje Litija na območju kraja Velika Štanga prijeli tujca (državljana Libije), ki je nezakonito prestopil državno mejo. Policisti so z navedenim opravili predpisani postopek in ga nato prepeljali v azilni dom v Ljubljani. Navedeni tujec je tudi edini, ki je bil v letu 2019 prijet na območju Litije.

brošura – preventivni ukrepi ob srečanju z nezakonitimi migranti