Arhiv obvestil 2015

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine, kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti.

Nadaljevanje…

Življenje piše zgodbe, nihče ne premore večje domišljije.
Izmišlja si vzpone in padce,
a le moder človek se iz vsega nekaj nauči, postane močnejši.

Naj bo novo leto priložnost za nove izkušnje,
zato vam želim uspešno in srečno leto 2016.

Župan
Rajko Meserko

Nadaljevanje…

Vabimo vas, da se udeležite nadaljevanja arhitekturne delavnice na temo “Zasnova ureditve centra Šmartna”, kjer se bomo seznanili z idejnimi zasnovami študentov za arhitekturo.
Predstavitev bo v torek, 15. 12. 2015 ob 18.30 uri v Knjižnici Šmartno.

Nadaljevanje…

Predmet prodaje je stanovanje št. 1, ID znak 1847-1379-1, v stavbi ID 1379, na naslovu Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji. Stanovanje obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 26,92 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,7 m2, vetrolov v izmeri 2,72 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2. Stanovanju pripada 669/2000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/11, 624/18, obe k.o. 1847 Šmartno.

Nadaljevanje …

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da lahko občani v primeru težav z zimsko službo pokličejo na telefonski številki:
– Koncesionar, Trgograd d.o.o.: Jure Potisek (030/422-135);
– Občina Šmartno pri Litiji: Aleš Krže (01/8962-777).

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo dva (2) dni v času izvedbe del med 30.11.2015 od 7:00 do 17:00 in 14.12.2015 od 7:00 do 17:00, na naslednji cesti: Odsek ceste: med občinske ceste prenešeni del državne ceste R2 416/1347(Šmartno-Radohova vas), stacionaža m: 659, nasproti naslova Cerkovnik 32 izvedena popolna zapora ceste.

Nadaljevanje…

Etnološko društvo Jurja Humarja Primskovo na Dolenjskem vabi na slovesno predstavitev Rastoče knjige Primskovo, ki bo v nedeljo, 6. decembra 2015, ob 10. uri v kapeli sv. Nikolaja na Primskovem.
Slavnostni govornik bo mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Nadaljevanje…

Oktet Valvasor vas vabi na koncert Prinesi mi rože, ki bo v soboto 28. novembra ob 19.00 uri v kulturnem domu Šmartno.
Prvi del koncerta je posvečen glasbeniku Borisu Kovačiču, ki je živel in delal tudi v Šmartnem pri Litiji. Skupno je Boris Kovačič napisal okoli štiristo skladb. Plošča s pesmijo »Prinesi mi rože« je izšla v zlati nakladi, vse Stankine male plošče pa v srebrni. Skupaj je bilo prodanih okoli petsto tisoč Kovačičevih plošč in kaset.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bo: od 18.11.2015 od 7:00 ure, do 24.12.2015 do 17:00 ure, bo popolna zapora na naslednjih cestah:
Odsek: 709661 Rekar-Gojzdar (od m 720 do m 960)
Odsek: 138071 Ivančna Gorica-Stična-Obolno-Gozd Reka (od m 12100 do m 14130)

Nadaljevanje…

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 — uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji, ki je pristojna za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo predstavitve Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v Občini Šmartno pri Litiji – verzija 2.0.

Nadaljevanje…

Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS) že 17 let razpisuje projekt Zlata paleta. Razpisane so tri vsebinske teme (vsako leto druge) in pet tehnik. Društva posredujejo ustvarjena dela v določenem roku na ZLDS. Za razstavo posamezne tehnike je izbranih od 50 do 60 del.

Nadaljevanje…

V Športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji bo v soboto, 21. novembra, ob 19. uri potekal že sedmi koncert tamburaške glasbe LATINO MARTINI. Šmarskim tamburašem pod vodstvom Štefana Vidica se bodo pridružili Petrovi tamburaši iz Šempetra in mešani pevski zbor Cum anima iz Šmartnega.

Nadaljevanje…

Na Primskovo bo prišel s svojim spremstvom v soboto, 5. decembra 2015, ob 17. uri, v kapelo sv. Nikolaja.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o oddaji poslovnega prostora na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, stavba št. 219, k.o. 1847 Šmartno, del stavbe št. 2 (ID znak 1847-219-2, ID 5748816), del stavbe št. 3 (ID znak 1847-219-3, ID 5748817), v najem.

Nadaljevanje …

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišč, parc. št. 1957/1 (ID 6432744), 1957/3 (ID 6432746), 1958/0 (ID 4354117), vse k. o. 1849 – Vintarjevec …

Nadaljevanje …

Občina Šmartno pri Litiji praznuje svoj praznik in obeležuje 880. obletnico prve omembe kraja v pisnih virih. Vse od leta 1135 se piše častitljiva zgodovina Šmartnega pri Litiji zato vljudno vabljeni, da od 6. do 21. novembra 2015 praznujete z nami.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji se je priključila konzorciju občin, ki skupaj pripravlja projekt Izgradnje širokopasovnega omrežja v vseh naseljih.
Pristop občine h konzorciju je pomemben, ker ni zaznanega komercialnega interesa zasebnih partnerjev za to področje. S pomočjo nepovratnih sredstev EU bi lahko občani pridobili to osnovno infrastrukturo.

Nadaljevanje…

Zadnjo soboto v mescu oktobru (31.10.2015 od 15. ure dalje) bo na gradu Bogenšperk potekalo tradicionalno rajanje ob noči čarovnic.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Zavrstnik, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Datum:  Nedelja 18 Oktober 2015
Ura:  17.00
Kraj:  Grad Bogenšperk

Na gradu bo tokrat koncert ženske in moške vokalne skupine Lipa iz Litije. V  goste so povabili tudi družinsko klapo Barun iz Hrvaške.

Nadaljevanje …

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine, kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti.

Nadaljevanje …

Potem pridite v petek, 16. 10. 2015, ob 16.30, na OŠ ŠMARTNO, kjer boste lahko:

• na stojnicah lokalnih kmetovalcev in pridelovalcev hrane v sodelovanju z zadrugo Jarina, kupili ekološko in na tradicionalni način pridelano hrano, naravno kozmetiko in unikatne izdelke,

Nadaljevanje…

Najboljši trije predlogi:
1. šifra N2010: LOGO Janez Vozel s.p., Kidričeva 1, 1270 Litija
2. šifra KN-GOŠ-1275: Graf Litus Janez Bric s.p., Kidričeva 33 1270 Litija
3. šifra 20129: Retrogarda d.o.o., Peričeva ulica 23, 1000 Ljubljana

Nadaljevanje…

Občane obveščamo o zapori lokalne ceste LC 208081 od stanovanjskega objekta Zagorica 5 do vključno vhoda v industrijsko cono Zagorica, dne 4.10.2015 med 7.00 in 13.00 uro, ter 11.10.2015 med 6.00 in 15.00 uro. Stanovalcem in lastnikom poslovnih prostorov (industrijska cona) bo med zaporo omogočen prehod preko zapore. Zapora ceste je predvidena zaradi izvedbe gasilskega tekmovanja.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o oddaji poslovnega prostora na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, stavba št. 219, k.o. 1847 Šmartno, del stavbe št. 8 (ID znak 1847-219-8, ID 5748822) v brezplačno uporabo.

Nadaljevanje …

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o oddaji poslovnega prostora na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, stavba št. 219, k.o. 1847 Šmartno, del stavbe št. 4 (ID znak 1847-219-4, ID 5748818), del stavbe št. 5 (ID znak 1847-219-5. ID 5748819) v brezplačno uporabo.

Nadaljevanje …

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9. 2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015 ter 26.11.2015.
Več informacij o razpisanih sredstvih pridobite na spletni strani Sklada www.regionalnisklad.si.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrta.

Nadaljevanje…

V okviru priprave Strategije razvoja turizma v Občini Šmartno pri Litji organiziramo niz delavnic po posameznih krajih občine v okviru katerih želimo skupaj z vami preveriti potenciale za razvoj te gospodarske panoge v našem okolju in realne možnosti umestitve le teh v srednjeročni razvojni program občine.

Nadaljevanje…

V Energetski pisarni JUB-a in Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani (prostori JUB Design Studia) bo v sredo, 23. septembra ob 17. uri potekalo brezplačno predavanje energetskega svetovalca Simona Brleka o ogrevanju in strojnih inštalacijah.

Nadaljevanje…

Cesta: LC 208221 (Črni Potok – Simončič – Mala Goričica)
Trajanje: 20.9.2015 od 7:00 do 15:00
Obvoz: JP 709561 (Smrekar – Zore) in 709571 (Vintarjevec – Šuštar)
Naročnik zapore: Gasilska zveza Šmartno, Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji
Razlog zapore: izvedba gasilskega tekmovanja

Nadaljevanje…

Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest in koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja zimske službe na cestah v Občini Šmartno pri Litiji, oba za obdobje petih let.

Nadaljevanje …

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji in Občina Šmartno pri Litiji sta v sodelovanju s podjetjem SG biro d.o.o. v sredo 26.8.2015 opravila meritve hitrosti motornih vozil na lokacijah, kjer se nahaja največje število najranljivejših udeležencev v prometu.

Nadaljevanje…

Peterk, 4. september 2015 ob 19.00 na gradu Bogenšperk.
Manca Izmajlova – mezzosopran, Benjamin Izmajlov – violina, posebna gosta iz Moskve: Elizabeta Borodina – sopran, Nikolaj Ovchinnikov – klavir

Nadaljevanje …

Četrtek, 3. september 2015 ob 19.00 na gradu Bogenšperk.
Razstavljajo: Stevan Čukalac, Igor Konjušak, Nina Koželj, Ivo Mršnik, Zora Stančič, Mojca Zlokarnik Razstavo bo odprla direktorica Tehniškega muzeja Slovenije gospa Natalija Polenec.

Nadaljevanje …

V Energetski pisarni JUB-a in Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani (prostori JUB Design Studia) bo v sredo, 26. avgusta ob 17. uri potekalo brezplačno predavanje energetskega svetovalca Simona Brleka o toplotnih črpalkah.

Nadaljevanje…

Spoznajte posebnosti Šmartnega pri Litiji na vikendu odprtih vrat od 28. do 30. avgusta.
Po ogledu znamenitosti in različnih tematskih poti obiščite Jablaniško dolino s prav posebnimi domačijami, vmes si oglejte sloviti grad Bogenšperk z ustvarjalnimi delavnicami in viteškimi igrami in obiščete prijazna gostišča.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Zavrstnik, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji in Občina Šmartno pri Litiji obveščata vse voznike motornih vozil, da se bodo v tednu pred začetkom šolskega leta opravljale meritve hitrosti v bližini vrtcev, osnovnih šol in območji, kjer se zadržuje večje število najranljivejših udeležencev v prometu.

Nadaljevanje…

Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v 2. etaži večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji.
Javna dražba bo potekala 3. 9. 2015, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje …

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprem. in dop. OPPN bo potekala od 12. 8. 2015 do 14. 9. 2015 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1375 Šmartno pri Litiji. V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo dne 26. 8. 2015 s pričetkom ob 15. uri, v prostorih Občine Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2015/2016. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.
Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 15. avgusta 2015 na naslov …

Nadaljevanje …

Namen javnega natečaja
Pridobitev idejnih rešitev za celostno grafično podobo občinskega glasila Občine Šmartno pri Litiji – »Krajevne novice«.

Nadaljevanje …

Vljudno vas vabimo, da del počitniškega časa namenite tudi umetniški grafiki in ustvarjanju na gradu Bogenšperk (17. do 18. 7. 2015).

Nadaljevanje…

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik vas vabi v soboto, 18. 7. 2015, ob 15. uri na 15. KMEČKI DAN z naslovom »Družabnost ne pozna meja!«, ki bo potekal pri Lovskem domu na Polšniku.

Nadaljevanje…

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Nadaljevanje …

Stališče Občine Šmartno pri Litiji do podanih pripomb v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (SPRO) in Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji za območje kamnoloma Koživc.

Nadaljevanje…

Vabimo vas na osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti, ki bo v sredo, 24. junija 2015, ob 20. uri pri Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji. Pozdravni nagovor bo imel župan Občine Šmartno pri Litiji g. Rajko Meserko. Osrednji slavnostni govornik bo g. Boris Žužek.

Nadaljevanje…

Prosvetno društvo Šmartno vabi na festival “Družina poje”, ki bo v nedeljo, 21. junija 2015 ob 16. uri na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let. Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30.6.2015 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30.6.2015 do 12. ure.

Nadaljevanje …

Objavljena je namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča, parc. št. 1186/0 (ID 3689354), k. o. 1852 – Poljane in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 1169/6 (ID 4301682), parc. št. 1169/12 (ID 939140), obe k. o. 1852 – Poljane. Služnostna pravica se ustanavlja za potrebe izgradnje hišnega elektro priključka, dostopa do priključka in njegovega vzdrževanja.

Nadaljevanje …

Objavljena je namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča, parc. št. 1186/0 (ID 3689354), k. o. 1852 – Poljane in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 1169/6 (ID 4301682), parc. št. 1169/12 (ID 939140), obe k. o. 1852 – Poljane. Služnostna pravica se ustanavlja za potrebe izgradnje vodovodnega priključka, dostopa do priključka in njegovega vzdrževanja.

Nadaljevanje …

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar avtorja prof. dr. Borisa Golca, ki bo v četrtek, 11. junija 2015, ob 19. uri na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Pevsko društvo Zvon Šmartno pri Litiji vabi na “Pomladni koncert”, ki bo v nedeljo 31.5.2015, ob 15. uri na gradu Bogenšperk.
Gost: Moški komorni zbor Kralj Matjaž iz Pliberka.

Nadaljevanje…

Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4
Vrsta postopka: Javno naročilo male vrednosti z možnostjo pogajanj
Rok za oddajo ponudb: 17.6.2015 do 12.00

Nadaljevanje …

Vabimo vas, da si v soboto in nedeljo, 23. in 24. maja ogledate tekmovanje v športnem plezanju za državno prvenstvo 2015.
Tekmovanje bo potekalo v Športni dvorani Pungrt. Glavni del tekmovanja, finale člani in članice, bo v soboto, 23. maja ob 20. uri.

Nadaljevanje…

V nedeljo, 24.5.2015 vas vljudno vabimo na praznovanje Valvasorjevega 374. rojstnega dne.

Nadaljevanje…

Proti koncu meseca marca se je začel spomladanski del OLMN Litija na travi v sezoni  2014/ 2015. Zaradi vremenskih ujm v jesenskem delu sta bili najprej odigrani dve zaostali srečanji. V rednem delu pa je bilo odigranih pet krogov spomladanskega dela.

Nadaljevanje…

Sodobna tehnologija ustvarja vse večje razlike pri odraščanju nekoč in danes, manj je iger v naravi, druženja, pogovarjanja, virtualni svet je privlačen in čisto blizu, s pomočjo spleta, v domači sobi.

Nadaljevanje…

Natečaj bo potekal med 15. majem in 15. oktobrom 2015.
Rok za oddajo je 20. oktober 2015.

Organizatorji Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Šmartno objavljajo fotografski natečaj »Občina Šmartno pri Litiji skozi fotografski objektiv«.

Nadaljevanje…

Dan jagod in špargljev je tradicionalna prireditev, na kateri prevladuje zdrava kulinarika ter rokodelske in zabavne športne dejavnosti.

Nadaljevanje…

V soboto, 16. maja 2015, vas vabimo, da se v okviru vseslovenkega Tedna ljubiteljske kulture pridružite naši prireditvi, ki bo popoldan potekala po šmarskih ulicah in v Kulturnem domu Šmartno.

Nadaljevanje…

Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 16.6.2015.

Nadaljevanje …

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 48. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.: 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja naslednjo

Nadaljevanje…

V času od dne 4.5.2015 od 7:00 do 31.5.2015 do 17:00 bo popolnoma zaprt del JP 710771 (Sp. Nob-ZD-Gostgaber I) od križišča z regionalno cesto R2 416/1165 do križišča z JP 710772 (Sp. Nob-ZD-Gostgaber II).

Nadaljevanje…

Prostovoljno gasilsko društvo Javorje in Občina Šmartno pri Litiji letos ponovno pripravljata prvomajsko srečanje, ki bo v petek, 1. maja 2015 na igrišču pri gasilskem domu Javorje.

Nadaljevanje…

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo upoštevati predvsem naslednje napotke:

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vsa društva s področja kmetijstva, da je rok za oddajo vloge za sofinanciranje tehnične pomoči (tudi delovanje društev) podaljšan do 15.5.2015.

Nadaljevanje…

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta “VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE, DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE” v upravi Občine Šmartno pri Litiji, številka javnega natečaja 122-01/2015, ki je bil dne 28.1.2015 objavljen na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji in na Zavodu za zaposlovanje RS, izbran kandidat.

Nadaljevanje…

Ker se bližajo topli dnevi, smo se na naši šoli odločili, da omogočimo otrokom in staršem izmenjavo ali prodajo rabljenih koles in ostale poletne športne opreme. Zato ste vabljeni, da v četrtek, 7. 5. 2015, med 17. in 19. uro v šolo prinesete opremo (otroška kolesa, čelade, poganjalce, rolerje, čelade, ščitnike, kotalke, plavutke, plavalne deske, očala, rekvizite za igre z žogo …), ki je ne potrebujete več.

Nadaljevanje…

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je pričela z aktivnostmi za novo programsko obdobje 2014-2020.

Nadaljevanje…

Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pod vodstvom dirigenta Štefana Vidica napoveduje letni koncert, ki bo v soboto, 11. aprila 2015, ob 19.30 v Kulturnem domu Šmartno.

Nadaljevanje…

Četrtek, 9. april 2015, ob 18. uri v galeriji gradu Bogenšperk

Z grafično razstavo Iz zakladnice slovenske grafike, v jubilejnem 90. letu umetnika Karla Zelenka, na gradu Bogenšperk pričenjamo 2. Valvasorjeve grafične dneve.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03 in 106/03 in 43/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v ČETRTEK 09.04.2015 ob 19.30 uri v prostorih Gasilnega doma Kostrevnica.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03 in 106/03 in 43/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 08.04.2015 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Vintarjevec.

Nadaljevanje…

Vabljeni na izobraževalno-delavniško srečanje, ki ga pripravljamo za vse akterje razvoja turizma iz zasebne, javne in civilne sfere iz vaše občine.

Nadaljevanje…

Dobrodelni koncert se bo odvijal v ponedeljek, 6. aprila ob 19.00 uri v športni dvorani Pungrt. Prostovoljni prispevki, ki se bodo zbirali pred in po koncertu, bodo v celoti namenjeni v požaru oškodovani družini Planinšek Brčan.

Nadaljevanje…

V soboto, 28. 3. 2015 vas vabimo v osrednjo Slovenijo na 12. tradicionalni POHOD PO JABLANIŠKI POTI, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline (Šmartno pri Litiji). Krožna pot je nezahtevna in traja od 4 do 5 ur. Postanki pri domačinih, kjer se boste lahko okrepčali in čudovit razgled, pa vam pot lahko tudi malo podaljšajo.

Nadaljevanje…

Javni zavod Bogenšperk v sodelovanju z zeliščarko Jožico Bajc Pivec, ki prihaja iz bližnje zeliščarske domačije Pivec, pripravlja niz grajskih zeliščarskih delavnic.

Nadaljevanje…

Etnološko društvo Jurija Humarja, Primskovo na Dolenjskem prireja 1. SEKANJE PIRHOV, ki bo na velikonočni ponedeljek, 6. aprila 2015, ob 10. uri pod primskovško lipo.

Nadaljevanje…

Številka: 466-007/2015-4
Datum: 18.03.2015

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, V skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

Nadaljevanje…

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji bo v naslednjih dneh redno opravljal nadzor nad pravilnim oranjem ob občinskih cestah in nad posegi pri oranju v območju javne ceste.

Nadaljevanje…

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč ter stroškov delovanja društev.

Nadaljevanje …

Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.

Nadaljevanje … 

V Šmartnem pri Litiji (Kulturni dom) bo v soboto, 21. marca 2015, ob 18. uri potekalo regijsko srečanje tamburašev, ki bo imelo tekmovalni značaj. Sodelovali bosta dve vipavski skupini, tamburaški orkester iz Vrhpolja, Tamburaška skupina Senožeti ter Tamburaški orkester Šmartno.

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 , 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja naslednjo:

Nadaljevanje…

Koncert bo v soboto, 7. marca ob 19. uri v Kulturnem centru Litija in je posvečen glasbeniku Borisu Kovačiču, ki je živel in delal tudi v Šmartnem pri Litiji.

Nadaljevanje…

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije Vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član.
Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

Nadaljevanje…

… Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (SPRO) in Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji za območje kamnoloma Koživc

Nadaljevanje…

Društvo za razvoj podeželja LAZ vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno predavanje, ki bo v četrtek, 19. 2. 2015 ob 17. uri v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj): http://www.mju.gov.si/

Nadaljevanje…

Glede na slabe vremenske napovedi, v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in v dogovoru z lokalno skupnostjo, učence, starše in zaposlene obveščamo, da v petek, 6. 2. 2015, ne bo pouka. Odpovedani so tudi vsi šolski prevozi.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji podaljšuje rok za prijavo na Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi: višji svetovalec v Oddelku za splošne zadeve, družbene dejavnosti in finance do 5.2.2015. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo oddane najpozneje v četrtek, 5.2.2015.

Nadaljevanje …

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, višji svetovalec« na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji in sicer v roku 5 dni (za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo oddane najpozneje v četrtek, 5.2.2015) po objavi na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (www.smartno-litija.si). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nadaljevanje …

Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 10.2.2015.

Nadaljevanje …

Društvo za razvoj podeželja LAZ vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno predavanje: »STEBRI ZDRAVJA ZA URAVNOTEŽEN ŽIVLJENJSKI SLOG«, ki bo v četrtek, 22.01.2015 ob 17. uri v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…