Arhiv obvestil 2014

Datum:

Sobota 27 December 2014

Ura:

10.00

Kraj:

Župnijska cerkev na Primskovem

Nadaljevanje…

Prihaja čas najlepših dogodkov
in družinske harmonije.
Želim Vam, da bi ga preživeli in doživeli
v osrečujočem okolju.
Vaš korak v novo leto 2015
pa naj ne bo negotov,
ampak trden in zanesljiv
z upanjem na lepo prihodnost.

Srečno!

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Vabljeni na ŠTEFANOVO SREČANJE krajanov Jablaniške doline, ki bo 26. decembra 2014 s pričetkom ob 15.00 uri v gasilskem domu v Zgornji Jablanici.

Nadaljevanje…

Dne, 2.1.2015, na prvi petek ob prvi polni luni v novem letu, ste ob 20.00 uri vabljeni na Nočni pohod v Gradišče pri Litiji. Pohoda se lahko udeležite s treh začetnih zbirnih mest.

Nadaljevanje…

Vljudno vabim na sestanek predstavnike društev in zavodov, ki s svojim delovanjem razvijate in ustvarjate turistični potencial naše občine.
Sestanek bo v sredo, 3. decembra 2014, ob 16. uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji (Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji).

Nadaljevanje…

Brezplačno predavanje bo potekalo v torek, 9. decembra 2014, ob 16. uri v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji bo v dogovoru s podjetjem SimTec, Inovativne simulacijske tehnologije, raziskave, razvoj in svetovanje, Dr. Simon Muhič s. p., Stična 113, 1295 Ivančna Gorica (izvajalec) organizirala brezplačno energetsko delavnico, ki bo potekala v četrtek, 13. 11. 2014, od 8.00 do 12.00. ure, v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji. V priponki posredujemo vabilo.

Nadaljevanje…

Ob prazniku občine Šmartno pri Litiji vabljeni na MARTINOVO POPOLDNE v soboto, 15. 11. 2014 v športno dvorano Pungrt.

Nadaljevanje…

Številka: 466-1/2013-04
Datum: 06. 11. 2014

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi prvega odstavka 40. člena in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

Nadaljevanje…

Datum: Sobota 15. november 2014
Start: Med 6. in 9. uro v Litiji na Valvasorjevem trgu v starem mestnem jedru. Prijave na startu in kasneje ob Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji

Več informacij na www.levstik.si.

Brezplačno predavanje bo potekalo v torek, 11. novembra 2014, ob 16. uri v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Nadaljevanje…

Datum: Petek 31 Oktober 2014
Ura: Od 15.00 dalje
Kraj: Grad Bogenšperk

Nadaljevanje …

Kako pa vaš posel in internet?
Kakšne poslovne modele uporabljate?
Znate izkoristiti družbena omrežja za svoje poslovanje?
Kako se lahko v digitalnem svetu bolje predstavite, s katerimi testi in analizami si lahko pri tem pomagate?

Nadaljevanje…

Društvo za razvoj podeželja LAZ vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno delavnico, ki bo v četrtek, 6.11.2014 ob 17. uri v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo VINTARJEVEC – VAS, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 4-letni mandat, za polni delovni čas. Naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu javnega podjetja Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

Nadaljevanje …

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB 3,  45/08-ZLV-H in št. 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji na svoji seji dne   9.10.2014 ugotovila

REZULTATE GLASOVANJA V  OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI
NA LOKALNIH VOLITVAH DNE, 5.10.2014

Nadaljevanje…

Številka: 466-10/2013-08
Datum: 09. 10. 2014

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s tretjo alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Nadaljevanje…

Skladno s 47. členom ZLV (Ur.l. RS št. 94/07 ZLV-UPB 3, 45/08, 83/12) lahko predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov Občinski volilni komisiji predložijo sezname zaupnikov najpozneje do 29.9.2014. Zaupnik kandidata ne sem biti kandidat in mora biti vpisan v evidenco volilne pravice v Občini Šmartno pri Litiji.

Seznam kandidatov za lokalne volitve v Občini Šmartno pri Litiji, ki bodo dne 5. oktobra 2014.
Seznam se nahaja v prilogi.

Nadaljevanje…

Pred dnem glasovanja (5.10.2014) želi občinska volilna komisija občine Šmartno pri Litiji volivce spomniti na njihove možnosti pri izvrševanju volilne pravice.

Nadaljevanje…

Ponovno pozivamo člane volilnih odborov, da Občinsko volilno komisijo najpozneje do 22.9.2014, obvestijo, če so v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj (okvirno 2 neprofitna stanovanja) – sproščenih ali na novo pridobljenih, ki zajema tudi morebitna sproščena neprofitna stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere bo sklad občini dodelil razpolagalno pravico.

Nadaljevanje …

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji.
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 17.10.2014.

Nadaljevanje…

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih dijakov na območju občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2014/2015.
Rok za oddajo vloge je 3.10.2014 do 12. ure.

Nadaljevanje…

14.00 – vaja množična nesreča – Šmartno
18.00 – slavnostna parada in proslava
20.00 – gasilska veselica

Nadaljevanje…

PGD Šmartno pri Litiji vabi ob 130. obletnici na dobrodelni koncert v petek, 19. septembra 2014 ob 19. uri v Kulturni dom Šmartno.

Nadaljevanje…

Zakon o obveznem izvodu publikacij predpisuje, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici poslati po štiri izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06, http://www.nuk.uni-lj.si/nuk3.asp?id=356469362).

Nadaljevanje…

Na gradu Bogenšperk so to poletje, po 325 letih, znova nastajale grafike. V klasičnih tehnikah globokega in visokega tiska so ustvarjali Nevenka Arbanas, Hamo Čavrk, Črtomir Frelih, Svetlana Jakimovska Rodić, Jožica Medle in Janko Orač.

Nadaljevanje…

Brezplačno predavanje bo potekalo v torek, 16. septembra 2014, ob 16. uri v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Nadaljevanje…

Začetek del: 20.6.2014
Predviden zaključek del: 30.9.2014
Izvajalec: TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Nadaljevanje …

Predmet investicije je izvedba pločnika ob državni cesti R2 416/1346 Litija–Šmartno, od km 1,677 do km 2,088, ki povezuje naselji Šmartno pri Litiji in Zagorica.

Nadaljevanje …

Vljudno Vas vabimo na koncert na grad Bogenšperk v sredo, 27. avgusta 2014 ob 20:30 s poljskim ansamblom Silva Rerum arte in programom Češka glasba 18. Stoletja.

Nadaljevanje…

Rok za oddajo ponudbe je 27.8.2014, do 10:00 ure.

Nadaljevanje …

Upravna enota Litija obvešča vse volivce in volivke na območju Upravne enote Litija, da so splošni volilni imeniki za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev za župana za vsa volišča Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji ter dela Občine Ivančna Gorica (Sobrače in Temenica I) razgrnjeni v času uradnih ur na Upravni enoti Litija.

Več informacij v priponki.

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2014/2015. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje …

Številka: 466-25/2010-022
Datum: 28. 07. 2014

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s tretjo alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

Nadaljevanje…

Številka: 466-23/2014-03
Datum: 24. 07. 2014

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/2013 ZDU-1G), objavlja

Nadaljevanje…

Pogosto se v življenju znajdemo v neki neprijetni situaciji in v njej obtičimo.
Čakamo in čakamo, da se stvari spremenijo na bolje in če se ne, postanemo naveličani, izčrpani in depresivni.
Velikokrat imamo občutek, da življenjskim situacijam nismo kos, da nimamo vpliva na dogodke, da smo nemočni in tega občutka nas je najbolj strah.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi prvega odstavka 40. člena in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

Nadaljevanje…

Vabimo vas na Valvasorjevo družinsko popoldne, ki bo na gradu Bogenšperk v nedeljo 20. julija 2014.

Nadaljevanje…

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik vabi v soboto, 19. 7. 2014, ob 15. uri na 14. KMEČKI DAN »Iz kuhinje po praženem krompirju diši, iz mleka domač`ga se dobra skuta naredi!«, ki bo potekal na kmetiji Končar, po domače Pr’ Hribarjevih v Stranskem Vrhu 15 – Sušje.

Nadaljevanje…

Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).

Nadaljevanje …

Številka: 466-3/2014-03
Datum: 03. 07. 2014

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi prvega odstavka 40. člena in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

Nadaljevanje…

Obveščamo vas, da smo na naši spletni strani www.rralur.si v okviru projekta Podjetno v svet podjetništva 2014, danes objaviliJavni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014.

Nadaljevanje…

Grajski dogodki, ki se bodo odvijali na gradu Bogenšperk v mesecu juniju in juliju.

Nadaljevanje…

Vabljeni na Valvasorjevo družinsko popoldne, v nedeljo 22.06.2014, na katerem se boste preko ogleda muzejskih razstav, ustvarjalnih delavnic in raziskovalne dogodivščine seznanili z Valvasorjevim pogledom v naravo.

Nadaljevanje…

Koncert ansambla solistov Moskovske filharmonije “Madrigal« z Manco Izmajlovo, 20. junija, ob 20. uri na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Predmet javne dražbe je stanovanje št. 3 v drugem nizu v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 40,1 m2 s pripadajočo teraso, parc. št. 624/15, k. o. 1847 – Šmartno (ID 1847 – 1378 – 3).

Nadaljevanje …

Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 839/4- pot 219 m2, k. o. 1850 – Ježni Vrh. Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 4.820,00 € brez 22 % DDV. Najnižji znesek višanja je 200 €.

Nadaljevanje …

V soboto, 5. 7. 2014, med 13. in 19. uro se boste lahko sprehodili po Javorski energijski poti, ki jo krasijo simboli Keltov, si ogledali 48 zeliščnih vrtičkov.

Nadaljevanje…

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Nadaljevanje …

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Nadaljevanje …

Javna razgrnitev Odloka bo potekala od 10.06.2014 do 10.07.2014 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Gradivo je v celoti dostopno na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na območju ljubljanske enote Zavoda za gozdove Slovenija je bilo v okviru sanacije gozdov po februarskem žledolomu do začetka aprila 2014 posekanih 264.000 m3 lesa. Ta količina predstavlja polovico rednega letnega poseka, obenem pa številka pokaže, da je bilo do zdaj posekanih le 11 % v žledolomu podrtih oziroma polomljenih dreves.

Nadaljevanje…

Vljudno vabljeni na praznovanje 373. rojstnega dneva Janeza Vajkarda Valvasorjav nedeljo 25.5.2014 od 10. ure dalje. Pohod po Valvasorjevi poti, grajska tržnica, Valvasorjeve ustvarjalnice, ogledi gradu, grajska animacija, lutkovna predstava, … Vstopnine ni!

Nadaljevanje…

Vabimo vas, da si ogledate naše najboljše športne plezalce in plezalke v Šmartnem pri Litiji, dne 24. in 25. maja 2014.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo VINTARJEVEC – VAS, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.

Nadaljevanje …

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014. Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2014.

Nadaljevanje …

Vabimo vas na BREZPLAČNA PREDAVANJA v okviru Zelenega tedna Srca Slovenije »Kako lahko varčujemo z energijo?«, ki bodo potekala v petek in soboto, 25. in 26. aprila 2014, v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Nadaljevanje…

Ukrepe za učinkovito rabo energije (energetsko učinkovitost) in povečanje rabe obnovljivih virov energije želimo približati čim širši javnosti, zato bomo v okviru Energetske pisarne Srca Slovenije, v počastitev dneva Zemlje, organizirali petdnevni promocijski teden z naslovom »Zeleni teden v Srcu Slovenije«.

Nadaljevanje…

V sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji in Mustang barom, vabimo vse krajane in morebitne ostale kandidate, da se pridružijo šmarskim gasilcem na čistilni akciji, ki bo v soboto 12. aprila 2014.

Nadaljevanje…

Slovesno odprtje razstave bo v petek, 11. april 2014 ob 18. uri v galeriji gradu Bogenšperk. Razstava bo na ogled do 31. avgusta 2014. Razstavljena dela bo predstavil kustos Goran Milovanović.

Nadaljevanje…

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda Bajernik – Šmartno. Dela se bodo izvajala v fazah, kot so opredeljena v popisu del.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo v vložišče naročnika prispele najkasneje do 15.4.2014 do 9. ure.

Nadaljevanje …

 Za namen volilne kampanje Občina Šmartno pri Litiji določa brezplačno plakatno mesto na Staretovem trgu 12, v Šmartnem pri Litiji (pred knjižnico).

Nadaljevanje…

V soboto, 5.4.2014 vas vabimo v osrednjo Slovenijo na 11. tradicionalni POHOD PO OBRONKIH JABLANIŠKE DOLINE, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline. Krožna pot je nezahtevna in traja od 4 do 5 ur, postanki pri domačinih s pestro ponudbo domačih dobrot in čudovit razgled, pa vam pot lahko tudi malo podaljšajo.

Nadaljevanje…

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 24.3.2014 od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA KOSTREVNICA SMER KOSTREVNICA 20/0.4 L-072.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s tretjo alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Nadaljevanje…

Vabimo vas na brezplačno predavanje »Subvencije Eko sklada – kako nas država nagradi za varčevanje z energijo«, ki bo potekalo v torek, 18. marca 2014, ob 16. uri v Energetski pisarni Srca Slovenije v prostorih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani.

Nadaljevanje…

Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 18.4.2014.

Nadaljevanje …

Občina Šmartno pri Litiji je dne 3.3.2014 s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela obvestilo o ocenjevanju škode v gozdovih, zato pozivamo vse lastnike gozdnih površin na območju občine, da priglasijo škodo v gozdu na obrazcu 1, ki je priloga Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67/2003, 79/2004, 33/2005, 81/2006, 68/2008).

Nadaljevanje…

Predmet javnega razpisa je izvedba GOI del energetske sanacije objekta OŠ Šmartno.
Vrsta investicije: − energetska sanacija javnega objekta – investicijsko vzdrževalno delo

Nadaljevanje …

Spoštovani občani,
obveščamo vas, da smo podaljšali rok za sprejemanje pobud za spremembo osnovne namenske rabe zemljišč do 31.3.2014. Razlog za podaljšanje je obveščanje lastnikov o nepremičninah, ki ga je nedavno izvedel GURS. Zaradi seznanitve lastnikov o pripisani vrednosti nepremičnin, so izražene potrebe po sprejemanju vlog za spremembo osnovne namenske rabe zemljišč.

Zapisala: Andreja Leskovšek

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi prvega odstavka 40. člena in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2014 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– plesna in folklorna dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost
– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
– literarna dejavnost.

Nadaljevanje …

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala od 21.02.2014 do 24.03.2014 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo dne 05.03. 2014 s pričetkom ob 16.00, v prostorih Občine Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Predmet razpisa: Izdelava ponudbe za izvajanje letnega programa koordinacije športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenja prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji.
Rok za oddajo: do 18.2.2014 do 11:00 ure.

Nadaljevanje …

Društva za razvoj podeželja LAZ vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno predavanje, ki bo v torek, 11.2.2014 ob 17 uri v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19. Predavala bo vrhunska nutricionistka univ.dipl.ing.živ.teh. ga. Marija Merljak.

Nadaljevanje…

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: dopolnjenega osnutka sprem. in dop. OPN).

Nadaljevanje…

Društvo za razvoj podeželja LAZ vas vabi na zanimivo in poučno brezplačno predavanje. Predavanje bo v četrtek, 23.1.2014 ob 17 uri v gostilni Pustov mlin, Cerovica 19. Predaval bo uspešen eko pridelovalec g. Zvone Černelič- Ekološka kmetija Černelič.

Nadaljevanje…

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce (v nadaljevanju: dopolnjenega osnutka OPPN).

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/2013 ZDU-1G), objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Predmet razpisa so okvirno 3 neprofitna najemna stanovanja, primerna za eno oz. dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo ter morebitna sproščena neprofitna stanovanja v letu 2014 v lasti občine oz. v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere je sklad občini dodelil razpolagalno pravico.
Rok za oddajo vloge je 31.1.2014.

Nadaljevanje …

Na prvi petek v letu, ki je najbližji polni luni se pohodniki zvečer odpravimo proti cerkvi svete Magdalene v Gradišče pri Litiji. Ob 19.30 se odpravimo iz Brega pri Litiji in Tenetiš (pri kolesarskem servisu v Tenetišah), ob 20.00, pa iz Gradiških Laz (pri kapelici), ter Spodnje in Zgornje Jablanice (pri kašči v Zgornji Jablanici).

Nadaljevanje…