Arhiv obvestil 2013

 

Predmet poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Ljubljanski urbani regiji v projekt Podjetno v svet podjetništva 2014.

Nadaljevanje…

Predmet javnega zbiranja po­nudb: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem poslovnega prostora, v izmeri 62,5 m2, ki se nahaja v pritli­čju poslovnega objekta, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, ID nepremičnine1847-454-16. Poslovni prostor se oddaja v najem za opravljanje mirne poslovne dejavnosti.

Nadaljevanje …

Koncert Latino Martini 5

Mladinska sekcija Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji prireja v soboto, 30. novembra 2013, ob 19. uri v Športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji tamburaški koncert LATINO MARTINI 5. V edinstveni tamburaški izvedbi bodo med drugim predstavili brazilsko sambo, argentinski tango in kubanske latino ritme. Večer bodo zaznamovala številna presenečenja.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Vintarjevec - vas

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo VINTARJEVEC – VAS, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Ob 10. obletnici občine Šmartno pri Litiji vabljeni na MARTINOVO POPOLDNE v soboto, 16. 11. 2013 v športno dvorano Pungrt.

Nadaljevanje…

Neprofitno stanovanje št. 29, v izmeri 45,16 m2, BARTLOVA ULICA 5, ŠMARTNO. Neprofitna najemnina: 131,09 € – skladno z razpolagalno pravico Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Nadaljevanje …

V četrtek, 14. novembra 2013, ob 18. uri bo na gradu Bogenšperk otvoritev stalne razstave Valvasorjev pogled v naravo. Grad Bogenšperk je bil v času J.V. Valvasorja poleg kulturnega in zgodovinskega središča tudi center naravoslovnega raziskovanja.

Nadaljevanje…

Združenje občin Slovenije pristopa k zbiranju podpisov za peticijo proti davku na nepremičnine – zaradi naslednjih razlogov:

Nadaljevanje…

Datum:

Četrtek 31 Oktober 2013

Ura:

Od 15. ure dalje

Kraj:

Grad Bogenšperk

Nadaljevanje…

Brezplačno predavanje o pomenu izvedbe detajlov pri energetsko varčni gradnji

Predavanje bo potekalo v torek, 5. novembra 2013, ob 16. uri v prostorih Energetske pisarne Srca Slovenije v JUB Design Studiu v Dolu pri Ljubljani.

Nadaljevanje…

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VT_17 – Dom Tisje (v nadaljevanju: dopolnjenega osnutka OPPN).

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi prvega odstavka 40. člena in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Vintarjevec – vas, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Leto se je prevesilo v zadnjo četrtino in pred nami je bogat čas, v katerem Vam ponujamo pester izbor prireditev. Veseli bomo Vaše pozornosti ter skupnih kulturnih doživetij.

Prireditve zaznamujejo pomembne obletnice:
• 10. obletnica obstoja Občine Šmartno,
• 50. obletnica šolske zgradbe OŠ Šmartno in
• 60. obletnica ustanovitve Glasbene šole Litija – Šmartno.

Nadaljevanje…

Datum:

Nedelja 22 December 2013

Ura:

15.00

Kraj:

Športna dvorana Pungrt

Nadaljevanje…

Datum:

Ponedeljek 2 December 2013

Ura:

18.00

Kraj:

Grad Bogenšperk

Nadaljevanje…

Srečanje državljanov v Šmartnem pri Litiji

Od petka 13.9. do nedelje 15.9. je Občina Šmartno pri Litiji v sklopu projekta SOUNDEX gostila skupino 58-ih hrvaških državljanov iz Občine Breznički Hum. To je bilo že drugo srečanje občanov obeh občin namenjeno druženju in tesnejšemu sodelovanju med državljani EU. Prvo srečanje je potekalo  v novembru 2012 na Hrvaškem, tokrat pa smo Hrvate gostili v Občini Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Pravno-informacijski center – PIC, Ljubljana skupaj s Stičiščem NVO osrednje Slovenije organizira Dan za okolje in prostor, z namenom, da se znanje s področja varstva okolja in urejanja prostora približa lokalnim organizacijam v pomoč pri reševanju njihovih lokalnih problematik. Dan za okolje in prostor bo 10.10.2013 v Litiji.

Nadaljevanje…

Datum:

Sreda 9 Oktober 2013

Ura:

18.00

Kraj:

Grad Bogenšperk

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s tretjo alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s tretjo alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Nadaljevanje…

Občinski svet občine Šmartno pri Litiji je na 19. Redni seji občinskega sveta dne 19.9.2013 sprejel obliko obrazca »Pobuda za spremembo namembnosti osnovne namenske rabe zemljišča.«. Hkrati je sprejel tudi sklep, da se pobude za spremembo namembnosti namenske rabe zbirajo od 1.10.2013 do 31.1.2014.

Nadaljevanje…

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 26. septembra 2013 pričela z jesensko  akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2013.

Nadaljevanje…

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Vetrnik.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje peskokopa Vetrnik bo potekala 30 dni od 26.9.2013 do 25.10.2013 na sedežu občine Šmartno pri Litiji, v sejni sobi, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013, št. 844-12/2013-300-DGZR, z dne 13.09.2013, obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2013.

Nadaljevanje…

Prebivalstvo v Sloveniji in Evropi se stara. Ob tem se povečuje potreba po tem, da bi starejši ljudje čim dlje zmogli živeti samostojno, vključeni v svoja domača okolja.
Imate izdelek ali storitev, ki bi jo lahko vključili v ponudbo kreiranja okolij za starostnike?

Nadaljevanje…

Energetska pisarna Srca Slovenije

Junija 2013 se je v Dolu pri Ljubljani odprla prva Energetska pisarna Srca Slovenije. Nastala je kot plod partnerskega sodelovanja Razvojnega centra Srca Slovenije, Občine Dol pri Ljubljani in družbe JUB.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji je že v lanskem letu navezala stike z hrvaško občino Breznički Hum iz Varaždinske županje. Za srečanje na hrvaškem, oziroma projekt LAG exchange, je občina pridobila evropska sredstva, letos pa je projekt ob partnerstvu naše občine pridobila občina Brezniški Hum.

Nadaljevanje…

SOBOTA, 14. september 2013, ob 9. uri Kulturni dom Šmartno

1.del: 9.00 – 10.30
Okrogla miza o ohranjanju kulturne dediščinein povezovanju društev znotraj Evrope

Nadaljevanje…

Štipendiranje izbranih dijakov na območju občine Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2013/2014.

Nadaljevanje …

Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

Nadaljevanje …

I. PREDMET PONUDBE
A. Stanovanje št. 2, ID 1847-1371-2, ZAVRSTNIK 76,
garsonjera v izmeri 40,77 m2; najemnina: 169,26 €
B. Stanovanje št. 3, ID 1847-1372-3, ZAVRSTNIK 79,
enosobno stanovanje v izmeri 50,36 m2; najemnina: 203,99 €
C. Stanovanje št. 4, ID 1847-1378-4, ZAVRSTNIK 80,
enosobno stanovanje v izmeri 62,17 m2; najemnina: 251,81 €

Nadaljevanje …

Datum:

Sobota 14 September 2013

Ura:

19.00

Kraj:

Kulturni dom Šmartno pri Litiji

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Vintarjevec - vas

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Vintarjevec – vas, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Zavrstnik: preklic ukrepa p

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Zavrstnik, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

VODOVOD LITIJA - ŠMARTNO PRI LITIJI: motena oskrba s pitno vodo v času obnove ce

Spoštovani uporabniki pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo Litija – Šmartno

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo Litija – Šmartno, da bo zaradi obnove cevovodov na vodovodnem sistemu Litija – Šmartno oskrba s pitno vodo motena.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Zavrstnik, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v juliju 2013 začelo splošno promocijo hrane, ki prihaja iz naše bližine pod naslovom ”Sveža hrana iz vaše bližine” z namenom ohranjanja kmetijstva, zdrave in kakovostne hrane pa tudi preprečevanja sive ekonomije.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Več informacij v prilogi.

Nadaljevanje…

13. KMEČKI DAN: Na kmetiji je lepo!

KDAJ: sobota, 20. 7. 2013 ob 15. uri
KJE: kmetija Dolinšek, Dolgo Brdo 6, Polšnik

Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik vabi  v soboto, 20. 7. 2013 ob 15. uri, na 13. KMEČKI  DAN »Na kmetiji je lepo!«, ki bo potekal na kmetiji Dolinšek, po domače Pr’ Kavc, na Dolgem Brdu 6 pri Polšniku.

Nadaljevanje…

Junija se je v Dolu pri Ljubljani odprla prva Energetska pisarna Srca Slovenije. Nastala je kot plod partnerskega sodelovanja Razvojnega centra Srca Slovenije, Občine Dol pri Ljubljani in družbe JUB. Občanom šestih občin v območju Srca Slovenije bo na voljo brezplačno energetsko svetovanje o načinih gradenj in prenovi objektov, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Nadaljevanje…

V prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Litija, Litijska cesta 20, Litija bo v dneh od 26.6. do 9.7.2013 razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno za obdobje 2013 – 2022 skladno s Sklepom o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Litija-Šmartno (2013 – 2022), MKO, št.3400-12/2012/4, z dne 3.6.2013.

Nadaljevanje…

Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 31. julija 2013 na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom: »TERMINI V DVORANI PUNGRT«.

Nadaljevanje …

Predmet razpisa je sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v starosti od 6. do 15. let.

Nadaljevanje …

Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Nadaljevanje …

Šmartno pri Litiji, 12. junij 2013 – danes ob 14.00 uri je potekala novinarska konferenca ob začetku izgradnje obvoznice Šmartno pri Litiji. Projekt izgradnje obvoznice Šmartno pri Litiji bo sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi četrtega odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

NAMERO
O PODELITVI STAVBNE PRAVICE

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Nadaljevanje…

Nedelja, 2. junij 2013, ob 15. uri
Pomladni koncert pevskega društva Zvon
Gostje: MPZ Avgust Pavel Gornji Senik  (Madžarska)

Nedelja, 9. junij 2013, od 16. ure dalje
OTROŠKI ROMPOMPOM
Ogledi gradu, ustvarjalne delavnice, lutkovna predstava Šivilja in škarjice (vstopnina: 5 eur)

Nadaljevanje…

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja odprtje Javnega poziva za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2013. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu. Projekti se morajo izvajati na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik).

Nadaljevanje…

Datum:

Nedelja 26 Maj 2013

Ura:

20.00

Kraj:

Cerkev sv. Martina

Koncert "Sunrise mass"

Premierno v Sloveniji: edinstveno glasbeno delo norveškega skladatelja Ola Gjeila: Sunrise mass. Izvedba: MePZ Cum Anima z 22-članskim godalnim orkestrom in gostujočim Kvartetom Melina. Dirigentka: Monika Fele.

Nadaljevanje…

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je dne 10. 5. 2013  objavila Javni poziv za vključitev v operacijo PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013.

Nadaljevanje…

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12.7.2013.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dogajanj, publikacij in spletišč.
Upravičenci do sofinanciranja so društva, združenja ter registrirani izvajalci.

Nadaljevanje …

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12.7.2013.
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
– …

Nadaljevanje …

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 12.7.2013.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2013. Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2013.

Nadaljevanje …

Predmet razpisa:
A. Neprofitno stanovanje št. 2, ID 1847-1371-2, ZAVRSTNIK 76, garsonjera v izmeri 40,77 m2
Neprofitna najemnina: 153,87€

B. Neprofitno stanovanje št. 1, ID 1847-1372-1, ZAVRSTNIK 77, garsonjera v izmeri 40,37 m2
Neprofitna najemnina:153,49 €

Nadaljevanje …

Obseg in vsebina javnega naročila je opravljanje nalog svetovanje na področju urejanja prostora in je vse opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 10.5.2013 do 9.00 ure.

Nadaljevanje …

Prihajajo toplejši dnevi in pogledi nam bodo zopet pogosteje zahajali na lepe zelene gozdove, ki jih tudi v naši okolici ni malo. Gozdovi so pljuča Slovenije in celega planeta. Po nekaterih podatkih že nekaj deset kilogramov odpadnega papirja reši eno smreko, kar pomeni, da lahko z malo truda vsi skupaj naredimo veliko za zeleno Slovenijo.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s četrto alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), v povezavi s peto alinejo 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavlja

Nadaljevanje…

Objavljen je nov Javni poziv delodajalcem za vključitev v regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2013/2014, ki omogoča 50% sofinanciranje štipendiranja delodajalcem iz Ljubljanske urbane regije. Rok za oddajo vlog delodajalcev je 28. 06. 2013.

Nadaljevanje…

Šmarski tamburaši navdušili s slovensko popevko

Ob svoji 30-letnici je Tamburaški orkester Šmartno v soboto, 6. aprila 2013, v dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji izvedel koncert “Ne čakaj na maj”. Preko 600 obiskovalcev je uživalo v tamburaških priredbah znanih slovenskih popevk kot so Poletna noč, Dan ljubezni, Na vrhu nebotičnika, Ljubljančanke in Kako sva si različna.

Nadaljevanje…

Usposabljanje za kmete

Imate kmetijo in idejo za dopolnilno dejavnost peke kruha, predelave zelenjave, sadja, zelišč, mleka ali mesa? Tradicionalna znanja, povezana s pridelavo hrane in drugimi kmečkimi deli, so odlična priložnost za razvoj podjetniških zgodb na podeželju.

Nadaljevanje…

Datum:

Sobota 6 April 2013

Ura:

20.00

Kraj:

Športna dvorana Pungrt

Nadaljevanje…

Datum:

Sobota 6 April 2013

Ura:

Start od 7.00 do 10.00 ure

Kraj:

Zgornja Jablanica

V nedeljo, 7. aprila 2013, se bodo 50-letniki, ki se povezujejo preko projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije, srečali s predsednikom Republike Slovenije, Borutom Pahorjem, ki tudi sam letos praznuje 50. rojstni dan. Do Geometričnega središča Slovenije na Spodnjo Slivno se bodo 50-letniki odpravili kar peš, in sicer iz Vač.

Nadaljevanje…

Dan za spremembe

Dan za spremembe bodo na področju občine Litija in Šmartno pri Litiji organizirali v obliki dveh dogodkov:

► V petek, 5. aprila 2013, ob 20. uri bodo v kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji organizirali kulturni dogodek ob Dnevu za spremembe. Šlo bo za donirano gledališko predstavo Teatra 16 z naslovom Luka se ženi in izmenjavo knjig.

Nadaljevanje…

Predmet prodaje: nepremičnina, parc. št. 838/0- pot v izmeri 1402 m2, k. o. Ježni Vrh (ID 1837680). Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 18.657,50 € brez 20 % DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €.
Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji,dne 15. 04. 2013, ob 10.00. uri.

Nadaljevanje …

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Vintarjevec - vas: preklic

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Vintarjevec – vas, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za nepremičnine, parc. št. 1026/2, 1027/2 in 1028/2, vse k. o. Jablanica (ID 1839).

Nadaljevanje…

50-letniki, ki se povezujejo preko projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije, bodo tudi letos na edinstven način skupaj praznovali svoj okrogli jubilej. Preko dogodkov, ki jih bodo spremljali celo leto, bodo poskušali združiti prijetno s koristnim. V svojo sredino vabijo letošnje 50-letnike iz cele Slovenije, ki želijo praznovati na edinstven način, pa tudi druge somišljenike, ki podpirajo tovrstno družbeno udejstvovanje.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Vintarjevec - vas

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Vintarjevec – vas, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Datum:

Petek 22 Marec 2013

Ura:

18.00

Kraj:

Športna dvorana Pungrt

Nadaljevanje…

Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 12.4.2013.

Nadaljevanje …

Rok za oddajo: Rok za predložitev ponudb je do dne 3.4.2013 do 10.00 ure na sedežu naročnika, Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, in sicer v tajništvu občine.

Nadaljevanje …

Pridobite ključna znanja za uspešno vodenje nevladne organizacije (društva, zasebnega zavoda, ustanove) na Dnevih usposabljanj za NVO, ki se bodo odvijali med 8. in 10. 3. 2013 v Družbenem domu Grosuplje. V okviru izobraževalnega vikenda bodo na voljo brezplačna predavanja, na katerih boste pridobili ključna znanja s področja priprav prireditev, vodenja organizacije, povezovanja in pridobivanja sredstev za delovanje nevladnih organizacij.

Nadaljevanje…

Vse o malih komunalnih čistilnih napravah

Ste vedeli, da je država predpisala zakonske roke in načine čiščenja komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev in da se roki za postavitev malih čistilnih naprav za vse individualne uporabnike, ki ne bodo priključeni na centralno čistilno napravo, iztečejo konec leta 2017?

Nadaljevanje…

Datum:

Torek 19 Februar 2013

Ura:

17.00 – 19.00

Kraj:

OŠ Šmartno

Nadaljevanje…

Obseg in vsebina javnega naročila je opravljanje nalog svetovanje na področju urejanja prostora in je vse opredeljeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Nadaljevanje …

Športno društvo Dole pri Litiji  razpisuje tekmovanje za občinsko prvenstvo občine Litija v slalomu in veleslalomu, ki bo v nedeljo, 24. februarja 2013 s pričetkom ob 9.00 na smučišču Dole pri Litiji.

Nadaljevanje…

Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 15.3.2013. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Kultura 2013«. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti.

Nadaljevanje …

Datum:

Torek 12 Februar 2013

Ura:

17.00 – 19.00

Kraj:

Kulturni dom Šmartno pri Litiji

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)je dne 11.1.2013 objavila Javni poziv za vključitev v operacijo PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2013. Namen operacije je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe.

Nadaljevanje…

V Ribčah pri Litiji se je 1.1.2013 izgubil nemški prepeličar Brin, temno rjave barve z belimi lisami. Star je 10 mesecev, je čipiran in brez ovratnice. Je prijazen in družaben pes. Če ga je kdo opazil, ga naj prosim pridrži in pokliče 031 379 719.
Najlepša hvala za pomoč.