Arhiv obvestil 2012

Novoletno voščilo

Novoletno voščilo

19. maja 2010 je pričel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C; Uradni list RS, št. 36/2010), ki je opredelil pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, pri katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije - TP Miška

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v soboto dne 22.12.2012 od 10:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Miška.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije - TP Vintarjevec izvod Vinta

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v petek dne 21.12.2012 od 08:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vintarjevec izvod Vintarjevec.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnih vodovodov Cerovica – Selšek, Leskovic

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo Cerovica – Selšek, Leskovica – Vrata in Vintarjevec – vas, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Vloge za znižanje plačila vrtca morate oddati do konca meseca. Decembra morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, ponovno oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje leto. Dosedanje odločbe o znižanem plačilu se namreč z 31. decembrom tega leta iztečejo, s tem pa niso več pravna podlaga za izstavitev računov v naslednjem letu.

Nadaljevanje…

Krajani Javorja nad Bogenšperkom se vneto pripravljajo na predstavo, kjer bodo v torek 25. in v sredo 26. decembra, ob 17. uri predstavili »Žive jaslice«. Predstavili vam bodo življenje in doživetje svetega večera, v soju številnih ognjišč v družbi domačih živali in v igri radoživih srečnih otrok.

Nadaljevanje…

Gasilstvo na slovenskem se sooča z vse večjimi težavami pri zagotavljanju sredstev za nemoteno delovanje. Tako poklicni kolegi v tem času pošiljajo odprto pismo resornemu ministru, saj jih bo zaradi nove delovne zakonodaje, prizadela vse večja kadrovska podhranjenost.

Nadaljevanje…

Povabilo k sodelovanju pri koledarju prireditev 2013

Center za razvoj Litija bo v januarju ponovno izdal skupni koledar prireditev za Srce Slovenije za leto 2013. Koledar bo ponujal podatke o glasbenih, športnih, kulturnih in literarnih dogodkih v občinah Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Zagorje.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v torek dne 11.12.2012 od 08:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vintarjevec in TP Podroje.

Nadaljevanje…

Šmarski tamburaši navdušili s koncertom Latino Martini

Mladinska sekcija Tamburaškega orkestra Šmartno je v Šmartnem pri Litiji prvega decembra izvedla koncert Latino Martini 4. Večer je bil v znamenju latino glasbe, od brazilske sambe, argentinskega tanga do kubanskih ritmov. S svojo energičnostjo je navdušil pevec Gašper Mihelič, ki je s tamburaši med drugim nastopil v skladbah Queenov in Coldplayev.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Gradiške Laze - Spodnja Jab

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Stičišče NVO osrednje Slovenije, je na podlagi 5. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Lubljanske urbane regije na spletni strani www.sce-me-povezuje.si objavilo seznam kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Cerovica - Selšek, Leskovic

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Cerovica – Selšek, Leskovica – Vrata in Vintarjevec – vas, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

V Kamniku in v Litiji bosta v naslednjem tednu potekali PODJETNIŠKI OMIZJI, na katerih se bomo pogovarjali s podjetniki, spoznali njihove zgodbe in iskali ključe do uspeha v poslu.
Kamnik: torek, 4. december 2012 ob 18. uri, Mladinski center Kotlovnica Kamnik
Litija: sreda, 5. december 2012 ob 18. uri, Mladinski center Litija

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Račica - Velika Štanga: pre

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Račica – Velika Štanga, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Gradiške Laze - Spodnja Jab

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

50-letniki iz Srca Slovenije v soboto, 1. decembra 2012, ob 19. uri v Dolu pri Ljubljani pripravljajo dobrodelni koncert, na katerem bodo med drugim nastopili Julija Kramar, Peter Vode in Ansambel Gamsi. Zbrana sredstva bodo namenili humanitarni organizaciji Novi Paradoks, ki pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju.

Nadaljevanje…

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Url. RS št.7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice ]avnega zavoda Bogenšperk.

Nadaljevanje …

Župan podpisal listino o sodelovanju z Hrvaško občino Brezniški Hum

V soboto 10. novembra 2012, sta na slavnostni seji občinskega sveta občine Brezniški Hum v hrvaškem Zagorju, ki tako kot občina Šmartno pri Litiji, na Martinovo obeležuje svoj občinski praznik, župana obeh občin Milan Izlakar in Zoran Hegedić podpisala listino o prijateljstvu in sodelovanju. Dogodku je prisostvovalo 60 Šmarčanov iz vrst društev in občinskih svetnikov.

Nadaljevanje…

Obveščamo vas, da je trenutno odprt javni poziv k predložitvi kandidatur za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Račica - Velika Štanga

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Račica – Velika Štanga, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Datum:

Sobota 1 December 2012

Ura:

18:00

Kraj:

Športna dvorana Pungrt

Nadaljevanje…

Petek, 9. november 2012

od 13. ure dalje
na tomazinovi ulici pred občinsko stavbo
MARTINOV SEJEM

Nadaljevanje…

Po podatkih Oddelka za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje pretok na reki Dravi v Sloveniji je začel naraščati v dopoldanskih urah in bo čez dan naraščal tudi vzdolž Drave proti meji s Hrvaško. Drava ima trenutno na meji z Avstrijopretok 2480 kubičnih metrov na sekundo.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Leskovica - Vrata: preklic

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Leskovica – Vrata, da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje…

Datum:

Sreda 31 Oktober 2012

Ura:

15:00

Kraj:

Grad Bogenšperk

Nadaljevanje…

Vrtec in šola na prostem

V vrtcih in šolah v Šmartnem pri Litiji, Kamniku, Litiji, Dolu pri Ljubljani in Lukovici je v letošnjem letu Razvojna fundacija Pogum v sodelovanju z zunanjima strokovnjakoma (Jaka Šubic in Marijana Tavčar) v naravi izvedla preko 50 delavnic z otroki in strokovnimi delavci. Delavnice so se izvajale tudi na Osnovni šoli Šmartno in v Vrtcu Ciciban Šmartno.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom pitne vode iz javnega vodovoda Leskovica - Vrata

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Leskovica – Vrata, da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 24.10.2012 od 12:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šmartno Miška izvod cerkev.

Nadaljevanje…

Center za razvoj Litija vabi rokodelce, mojstre domače obrti, vse, ki imajo tradicionalna znanja ali ohranjajo tradicionalne šege in navade v različnih društvih, na srečanje, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani. Izmenjali bodo ideje, kako bi lahko nadgradili svoja znanja in okrepili svojo podjetniško pot.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek dne 22.10.2012 od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARTNO USTJE IZVOD PREČNA ULICA 20/0.4 L-041.

Nadaljevanje…

Datum:

Nedelja 11 November 2012

Ura:

18:00

Kraj:

Športna dvorana Pungrt

Nadaljevanje…

Občani Šmartnega pri Litiji za odvoz odpadkov plačujejo več, kot sosednja Litija. Desetletno medsebojno obtoževanje na to temo med opozicijo in županom v Šmartnem, pa se bo zdaj menda dokončno končalo.

Nadaljevanje…

Oddaja v najem po tem razpisu zajema sproščena stanovanja v lasti občine Šmartno pri Litiji ter sproščena stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, za katere je sklad občini dodelil razpolagalno pravico. Predmet razpisa so približno 4 neprofitna najemna stanovanja, primerna za dvočlansko gospodinjstvo in eno za tričlansko gospodinjstvo ter morebitna sproščena stanovanja v času veljavnosti prednostne liste.

Nadaljevanje …

Skupina mladih šmarskih tamburašev se je sredi oktobra odpravila na 12. mednarodni festival Janike Balaža v Novi Sad,  v Srbiji. Zaradi omejitve  števila nastopajočih (nastopale so lahko le manjše tamburaške zasedbe) se je tekmovanja lahko udeležilo le deset naših tamburašev in sicer:  Aleksandra Bratun, Katja Banovec, Domen Malis, Andrej Savšek, Stane Škarja, Tajda Keše, Marina Eltrin, Katarina Lenart, Helena Vidic, Marika Savšek  ter naš vokalist, izjemen Darko Vidic.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v torek dne 16.10.2012 od 11:00 do 15:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Javorje.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v torek dne 16.10.2012 od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stara gora.

Nadaljevanje…

Ponudbe je treba v vložišču občine oddati najkasneje do 8.11.2012 do 11. ure oziroma morajo zadnji dan oddaje k naročniku prispeti po pošti, kot priporočene pošiljke.

Nadaljevanje …

Predmet prodaje je poslovni prostor v Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, stoječega na parceli št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 474, št. dela stavbe 15. E. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Poslovni prostor je v katastru stavb, vpisan z ID 5549308.

Nadaljevanje …

Zaradi pozitivnih izkušenj obiskovalcev ob jutranji odprtosti knjižnice med poletnimi počitnicami je spremenjen urnik odprtosti. Tako bo ob ponedeljkih in sredah knjižnica v Šmartnem odprta od 8. do 15. ure. Popoldanski urnik ostaja nespremenjen: torek, petek: 12–19, četrtek od 12–18. Četrtek bo še naprej namenjen prireditvam v knjižnici. Ure pravljic se bodo pričele v oktobru.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 12.9.2012 od 12:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOSTREVNICA SMER ŠOLA 20/0.4 L-014.

Nadaljevanje…

Pomlajena članska ekipa Rokometnega kluba Herz Šmartno v sezoni 2012/2013 začenja tekmovanje v 1.b državni rokometni ligi. S pomlajeno in v glavnem domačo ekipo so se treningi začeli 16. avgusta. Strokovni kader ostaja enak kot prejšnjo sezono, trener ekipe je Jaka Keše, njegov pomočnik pa Tone Ulčar, ki je zadolžen tudi za treniranje vratarjev.

Nadaljevanje…

Sodelovanje občine Šmartno pri Litiji in Hrvaške občine Breznički Hum

Občina Šmartno pri Litiji je spomladi v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja LAZ prijavila projekt na temo pobratenja mest v okviru programa Evropa za državljane. Projekt z nazivom LAGEX je Evropska komisija odobrila. Aktivnosti se bodo izvajale v prvi polovici novembra 2012.

Nadaljevanje…

Športno ustvarjalni vikend v ŠRC Reka

Športno društvo Dolina vabi da preživite vikend 8. in 9. septembra v Športno rekreacijskem centru Reka. V soboto se lahko udeležite prijateljskega mnogoboja, v nedeljo pa ste vabljeni na različne otroške ustvarjalne in športne delavnice.

Nadaljevanje…

– Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75, Šmartno pri Litiji. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/ 10000 delež skupnega dela stavb, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno (ID 1847),

Nadaljevanje…

Vsakdo med nami želi ohraniti ali izboljšati svoje zdravje. K temu cilju želi prispevati tudi program »Živimo zdravo«, ki bo v letošnji jeseni potekal v Šmartnem in ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana ob sodelovanju občine Šmartno pri Litiji. Namenjen je tako tistim, ki pri sebi že opažate določene zdravstvene težave in jih želite omiliti, kot tistim, ki ste zdravi in želite zdravje ohraniti do pozne starosti. Trenutna starost, izobrazba in spol pri tem niso pomembni.

Nadaljevanje…

Po podatkih Agencije za okolje RS bo od torka, 21. 8. 2012 naprej v popoldanskem času velika toplotna obremenitev, še posebej v mestih. Izjemno visoke temperature bodo predvidoma vztrajale do konca delovnega tedna.

Rok za predložitev ponudb je do 17.9.2012 do 10. ure na sedež naročnika, in sicer v tajništvu Občine Šmartno pri Litiji, soba št. 4, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje …

Uporabnikom vodooskrbnega sistema Kostrevnica

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Kostrevnica, da je zaradi nizko vodnih razmer, pomanjkanje vode v sistemih. Vse uporabnike pozivamo, da s pitno vodo ravnajo skrajno varčno. Prepovedana je uporaba pitne vode za pranje avtomobilov, zalivanje vrtov ter zelenic in polnjenje bazenov.

Nadaljevanje…

Uporabnikom vodooskrbnega sistema Vintarjevec

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Vintarjevec, da je zaradi nizko vodnih razmer, pomanjkanje vode v sistemih. Vse uporabnike pozivamo, da s pitno vodo ravnajo skrajno varčno. Prepovedana je uporaba pitne vode za pranje avtomobilov, zalivanje vrtov ter zelenic in polnjenje bazenov.

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 15. avgusta 2012 na območju občin Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba in veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vseh ostalih občinah v Republiki Sloveniji.

Nadaljevanje…

Obvestilo o varčevanju pitne vode za vodooskrbni sistem Štanga – Račica

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike pitne vode na območju vodooskrbnega sistema Štanga – Račica, da je zaradi nizko vodnih razmer, pomanjkanje vode v sistemih. Vse uporabnike pozivamo, da s pitno vodo ravnajo skrajno varčno. Prepovedana je uporaba pitne vode za pranje avtomobilov, zalivanje vrtov ter zelenic in polnjenje bazenov.

Nadaljevanje…

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno sever – 3.del.

Nadaljevanje…

Datum:

Sobota 23 Junij 2012

Ura:

14:00

Kraj:

Igrišče OŠ Šmartno

Več informacij si lahko preberete v prilogi.

Nadaljevanje…

Državno prvenstvo v športnem plezanju

V športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji bo 16. in 17. junija državno prvenstvo v športnem plezanju. V soboto ob 10. uri se bodo pomerili starejši dečki in starejše deklice ter kadeti in kadetinje, tega dne ob 15. uri bodo kvalifikacije za člane in članice ter mladince in mladinke, ob 20. uri pa finale za člane in članice. V nedeljo ob 10. uri bodo nastopili cicibani in cicibanke ter ob 13. uri mlajši dečki in mlajše deklice.

Nadaljevanje…

Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, RRA LUR z dnem 30. 3. 2012 objavlja JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO LJUBLJANSKE URBANE REGIJE 2012/2013.

Nadaljevanje…

Abrahamov ključ Srca Slovenije

Abrahamov ključ Srca Slovenije postaja vse bolj odmeven projekt. Še vedno se mu lahko pridružite in preko aktivnosti, ki se bodo dogajale do konca leta, prispevate donatorska sredstva humanitarni organizaciji Novi Paradoks, ki oskrbuje ljudi s posebnimi potrebami in težavami v duševnem zdravju. Generacija 1962, ki v letošnjem letu praznuje Abrahama, se je namreč odločila, da bo z najrazličnejšimi dogodki za dušo in okolje, v katerem živijo, zabeležila svoj okrogli jubilej.

Nadaljevanje…

Datum: četrtek, 21. junij 2012, ob 19. uri, Kulturni dom Šmartno

25. junija bo Slovenija praznovala dan državnosti. Občina Šmartno pri Litiji in ZKD Šmartno vas vabita, da se udeležite slovesnosti v Kulturnem domu Šmartno.

Nadaljevanje…

Datum: sobota, 23. junij 2012, gasilski dom Javorje

Program:
15.30 – gasilska parada
16.00 – prireditev
(razvitje novega gasilskega prapora, prevzem prenosne motorne črpalke in kipa sv. Florjana)
18.00 – družabno srečanje

 Datum: četrtek, 28. junij 2012, ob 19. uri, Knjižnica Šmartno

Poletje je čas lepšega in toplejšega vremena, ki ga lahko izkoristiš tudi zase. Ta čas ponuja priložnost, da se odpraviš na izlet in fotografiraš motive, trenutke.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom javnega vodovoda Gradiške Laze - Spodnja Jablanica

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike javnega vodovoda Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, da bo v četrtek, 14.6.2012, med 9. in 12. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi spiranja cevovodov in izvajanja dezinfekcije.

Datum:

Nedelja 24 Junij 2012

Ura:

20:00

Kraj:

Grad Bogenšperk

Datum:

Nedelja 10 Junij 2012

Ura:

Od 16. ure dalje

Kraj:

Grad Bogenšperk

• ustvarjalne delavnice
• izdelovanje glinenih piskrčkov
• animiran ogled z grajsko kuharico in njenim pomočnikom
• druženje z grajsko gospo Ano Maksimilo

VLJUDNO VABLJENI

Prireditev bo v vsakem vremenu. Vstop prost!

Ljubljana, 5. 6. 2012. Marca, je Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov, ki jih bo sofinancirala iz programa LIFE+. Za Slovenijo je v letošnjem razpisu, za projekte s področja varstva okolja ali ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, rezerviranih 5,6 milijona EUR.

Nadaljevanje…

Fotografska razstava Rokometnega društva Herz Šmartno

Razstava bo na ogled od 31. maja 2012 do 22. junija 2012 v OŠ Šmartno pri Litiji (prvo nadstropje).

Nadaljevanje…

Od tišine do glasbe - koncert za anekdoto in klavir

Grad Bogenšperk, 8. junij 2012, ob 21.00.

Igra: Jure Ivanušič
Avtorja: Jure Ivanušič in Marko Vezovišek

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 06.6.2012 od 08:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kostrevnica, Rodni vrh, Liberga vodovod, Dvor Knez, Jagodnik, Lupinica, Liberga, Preska, Razbure, Višji grm, Ježce, Mišji dol, Mihelca, Stara gora, Poljane Kremenjak, Lavdan, Vinji vrh, Ježni vrh, Sobrače in Pusti Javor.

Nadaljevanje…

Zaključek taekwondo sezone odličen za šmarsko litijski klub

Taekwondo klub Šmartno – Litija je v soboto, 26. 5. 2012, odšel na tekmovanje v Karlovac, da bi tam zaključil letošnjo tekmovalno sezono. Domov so prinesli 3 zlate, 1 srebrno ter 2 bronasti kolajni, za piko na i pa je Domen Pirc odšel s tekmovanja še s pokalom za najboljšega juniorja.

Nadaljevanje…

Dogovor o sodelovanju sta podpisali Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za r

Znamka Srce Slovenije je dobila pomembnega strokovnega partnerja na področju turizma, ki bo kakovostno prispeval k nadaljnjemu razvoju vsebin, projektov in aktivnosti v enem izmed pomembnejših stebrov razvoja znamke.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v
ponedeljek dne 21.5.2012 od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKOVNIK IZVOD OB CESTI DESNO 20/0.4 L-003.
– ponedeljek dne 21.5.2012 od 9:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHARJEVEC SMER JAVORJE-1 L-156
– v torek dne 22.5.2012 od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA KOSTREVNICA SMER KOSTREVNICA20/0.4 L-072.

Nadaljevanje…

Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji je na 32. državnem srečanju tamburašev in mandolinistov Slovenije že peto leto zapored osvojil zlato priznanje. Letošnjega tekmovanja, ki je potekalo 12. maja 2012 v Semiču, se je udeležilo devet tamburaških skupin in orkestrov. Za najboljši tamburaški orkester v Sloveniji je bil ponovno razglašen Dobreč iz Dragatuša.

Nadaljevanje…

Na okrogli mizi so sodelovali dr. Janez Bogataj, dr. Vito Hazler, mag. Ksenija K

V Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani je v četrtek, 10. maja 2012, potekala okrogla miza na temo pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine. Na dogodku je bila predstavljena tudi nova brošura z naslovom »Naše kulturno bogastvo«, ki jo je Center za razvoj Litija izdal v sodelovanju s strokovnjaki s področja kulturne dediščine.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 25.4.2012 od 9:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARTNO TESAR IZVOD VOZELJV20/0.4 L-039.

Nadaljevanje…

Datum:

Četrtek 12 April 2012

Ura:

18:00

Kraj:

Grad Bogenšperk

Nadaljevanje…

Izobraževalni center Geoss d.o.o, Litija in Občina Šmartno pri Litiji vabita krajane Šmartna pri Litiji na 30-urni računalniški tečaj.  Namenjen je odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in želijo pridobiti osnovna znanja za delo z njim. Tečaj bo potekal dvakrat tedensko od 16. ure dalje.

Nadaljevanje…

Obvestilo uporabnikom javnega vodovoda Gradiške Laze – Spodnja Jablanica in Rači

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike javnega vodovoda Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, da bo v torek, 3.4.2011, med 9. in 15. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi spiranja cevovodov. Prav tako bo iz istih razlogov motena oskrba s pitno vodo na vodovodu Račica – Velika Štanga, v sredo, 4.4.2012, med 9. in 15. uro.

Tomaž Vodišek in Tomaž Potisek 6. v Logatcu

V nedeljo, 1. aprila, je na progi v Logatcu potekal letošnji prvi paralelni rally cross. Tekmovanja ste se udeležila tudi dva Šmarčana, in sicer Tomaž Vodišek in Tomaž Potisek.

Nadaljevanje…

Taekwondoisti Šmartna ponovno v Imotskem

Tudi letos se je Taekwondo klub Šmartno Litija udeležil odprtega prvenstva v Imotskem, to je na jugu Hrvaške. Na tekmovanju je sodelovalo 31 klubov in preko 300 tekmovalcev. Šmarsko litijskega kluba so bili organizatorji zelo veseli, saj so bili edini slovenski predstavniki, pa čeprav samo s šestimi tekmovalci. In kakšen je izkupiček tekmovanja?

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 28. marca 2012 v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje:

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 28.3.2012 od 8:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kopačija izvod Sevno.

Nadaljevanje…

Pohod po obronkih Jablaniške doline

Vljudno vabljeni, da se udeležite že 9-ega tradicionalnega pohoda po obronkih Jablaniške doline v soboto 31.3.2012, ki se nahaja v Posavskem hribovju in povezuje slikovite hribovske vasi občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Pridobite ključna znanja za uspešno delovanje vaše nevladne organizacije (društva, zasebnega zavoda, ustanove) na Dnevih usposabljanj za NVO, ki se bodo odvijali med 30. marcem in 1. aprilom 2012 v Termah Snovik, Laze v Tuhinju.

Nadaljevanje…

Domen odličen na Nizozemskem

Za vikend, 17. in 18. marca je na Nizozemskem potekal A-turnir v borbah, Dutch open 2012. Na tekmovanju je sodelovalo preko 1000 tekmovalcev iz 270 klubov ter 62 držav. Na Nizozemsko je odšel tudi naš odlični reprezentant Domen Pirc, član Taekwondo kluba Šmartno-Litija.

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja od 20. marca 2012 v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Trbovlje, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Postojna, Koper in Nova Gorica.

Nadaljevanje…

Odločajo se, kam bodo odvažali odpadke

Ker jih občina še vedno vozi na deponijo v Logatec, ta pa je že nekaj časa zaprta, s strani okoljskega ministrstva, je vprašanje, zakaj se šmarčani ne odločijo za sodelovanje v regijskem odlagališču Ceroz v Hrastniku. Kot so nam povedali v podjetju Ceroz, občina Šmartno pri Litiji k projektu še vedno lahko pristopi.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v petek dne 16.3.2012 od 9:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOPAČIJA IZVOD SEVNO 20/0.4 L-063.

Nadaljevanje…

Pokal Šmartno Litija uspel

Taekwondo klub Šmartno – Litija je v soboto, 10. marca organiziral že tradicionalni, letos šesti, Pokal Šmartno – Litija. Na tekmovanju je sodelovalo 22 klubov s 203 borci  iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Bosne ter Kosova. Predstavniki domačega kluba, bilo jih je kar 33, so se odrezali nad pričakovanji, saj so skupno osvojili 3. mesto, imeli pa smo tudi najboljšo borko in najboljšega borca. Ta laskavi naziv sta osvojila Sara Rozina med kadetinjami A, ter Domen Pirc med kadeti A.

Nadaljevanje…

Filmska glasba s tamburicami

Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno pri Litiji bo v soboto, 24. marca 2012 ob 19. uri v Športni dvorani Pungrt v Šmartnem izvedlo koncert filmske glasbe. Dogodek bodo posvetili 120-letnici tamburaštva v Šmartnem in deseti obletnici vodenja orkestra Helene Vidic.

Nadaljevanje…

V soboto dopoldan ob 9:30 uri bo v Športni dvorani Pungrt v Šmartnem Taekwondo pokal Šmartno Litija, ki ga organizira domače taekwondo društvo. Predsednica Taekwondo kluba Šmartno Litija Maruška Višnikar pravi, da bo na tekmovanju več kot 150 tekmovalcev in da domačini pričakujejo kar nekaj zlatih medalj. Njihov velik adut je reprezentant Domen Pirc.

Nadaljevanje…

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjteje Litija, d.o.o., obvešča vsa gospodinjstva, da v letu 2012, prehajamo iz obstoječega akcijskega sistema odvoza kosovnih odpadkov, na nov sistem. Po novem sistemu boste uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, odvoz kosovnih odpadkov naročali. Enkrat letno vam bo javno podjetje zagotovilo prevzem kosovnih odpadkov, v skupni količini do 2,0 m3, na vašem domu.

Nadaljevanje…

Obrazec za društva za izdelavo letnega poročila, ki ga morajo izdelati prejemniki proračunskih sredstev na razpisih v letu 2011, do 31.3.2012.

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 7. marca 2012 na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Nadaljevanje…

Krvodajalska akcija v ZD Litija

Četrtek 15.3.2012 od 8. do 15. ure in petek 16.3.2012 od 8. do 12. ure v prostorih Zdravstvenega doma Litija.
Udeležite se akcije in pomagajte sočloveku, ker kri rešuje življenja!

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v četrtek dne 08.3.2012 od 9:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šmartno izvod Šmartno desno.

Nadaljevanje…

Obvestilo o načrtovanem izklopu električne energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo Litija obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 07.3.2012 od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šmartno izvod Kovina Pungart.

Nadaljevanje…

Konferenca Mreže NVO osrednje Slovenije

V torek, 6. marca 2012, ob 16. uri bo v konferenčni dvorani Ministrstva za pravosodje in javno upravo potekala konferenca Mreže NVO osrednje Slovenije.

Nadaljevanje…

Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije« je objavila prvi javni poziv za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2012. Prijavijo se lahko posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v TOREK 06.03.2012 ob 18.00 uri v prostorih Kulturnega doma Velika Štanga.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO  07.03.2012 ob 18.00 uri v prostorih Gasilnega doma Javorje.

Nadaljevanje…

Društva, zasebne zavode in ustanove vabimo k sodelovanju v regionalni mreži NVO. Mreža nastaja kot odgovor na potrebe po povezovanju med NVO v regiji in sooblikovanju razvoja naše regije.

Nadaljevanje…

Datum:

Nedelja 12 Februar 2012

Ura:

10:00

Kraj:

OŠ Primskovo

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 15.02.2012 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Kostrevnica.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 29.02.2012 ob 18.00 uri v prostorih Gasilnega doma Vintarjevec.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03,  106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 22.02.2012 ob 18.00 uri v prostorih Gasilnega doma Liberga.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v TOREK 28.02.2012 ob 18.00 uri v prostorih Gasilskega doma Štangarske Poljane.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v PETEK 24.02.2012 ob 18.00 uri v prostorih gasilnega doma Jablaniška dolina.

Nadaljevanje…

S ciljem posredovanja izkušenj za povečanje učinkovitosti lokalnih akcijskih skupin za razvoj
podeželja, vas vabimo na okroglo mizo »Vodi nas v Srce Slovenije«, ki bo v torek, 14. februarja 2012 v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici, s pričetkom ob 13. uri.

Nadaljevanje…

Fotografija

V nedeljo, 12.02.2012 bo s pričetkom ob 18. uri, v Športni dvorani Pungrt, v Šmartnem pri Litiji že tradicionalni Valentinov koncert za vse zaljubljene, za vse ljubitelje dobre glasbe.
Na koncertu bodo nastopili: legendarni Oliver Dragojević s skupino Dupini, Slavko Ivančič s Klapo Solinar in domača Ženska vokalna skupina Lipa.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v PETEK 17.02.2012 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Kostrevnica.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 15.02.2012 ob 18.00 uri v prostorih Podružnične šole Primskovo.

Nadaljevanje…

Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C; Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju ZKZ-C) je pričela veljati v juniju 2011. Ta med drugim prinaša tudi določene spremembe, ki se nanašajo na načrtovanje določenih objektov na kmetijskih zemljiščih, natančneje pa so opredeljene v 39. členu ZKZ-C.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v PETEK 10.02.2012 ob 18.00 uri v prostorih Gasilnega doma Zavrstnik.

Nadaljevanje…

Kam z odpadki?

Šmarske smeti so obvisele v zraku
Občina Šmartno pri Litiji je mešane komunalne odpadke do sedaj vozila na odlagališče v Logatec. Agencija za okolje pa ga je po novem zaprla z odločbo.

Nadaljevanje…

Berta Flisek v galeriji knjižnice Šmartno

V Galerija Knjižnice Šmartno bodo v četrtek, 19.januarja ob 19. uri odprli samostojno razstavo Berte Flisek z naslovom »Narava«. V kulturnem programu bosta sodelovala na klaviaturah Nika Košir in s kitaro Benjamin Flisek.

Nadaljevanje…

Nočni pohod do cerkve sv. Magdalene v Gradišču

Društvo za razvoj podeželja Laz iz Jablaniške doline vas vabi na nočni pohod. Nočni pohodi postajajo že kar tradicionalni in vsakič se pridruži več pohodnikov.

Nadaljevanje…