Arhiv obvestil 2008

Kakor vsaka snežinka, ki se ustavi na naši dlani,
je vsak človek enkraten in drugačen.
In vendar lahko samo z roko v roki
svet objamemo v mir in razumevanje.
Srečno 2009!

Župan in občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji.

Koncert bo v soboto 20.12.2008 ob 20.15 na športnem igrišču OŠ Gradec v Litiji.

Nadaljevanje…

Vabimo vas na ŠTEFANOVO SREČANJE, ki bo v petek, 26.12.2008 s pričetkom ob 13. uri v gasilskem domu v Jablanici.

Nadaljevanje…

Na podlagi 50., 60. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 94. ter 159. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in 13. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

I.
Javno se razgrne predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Dom Tisje.

Nadaljevanje…

KDO: Mladi med 15 in 25 letom, ki še nismo uspeli zaključiti izobraževanja ali se zaposliti
KJE: Na RCR Zagorje (Podvine 36)
KDAJ: Vsak delovni dan od 8.30 naprej
ČE TE ZANIMA: Pokliči Tadejo na številko 03 56 60 534

Nadaljevanje…

Združenje ekoloških kmetov »ZDRAVO ŽIVLJENJE« in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana organizirata letos že 3. ZASAVSKI EKOLOŠKI SEJEM, ki bo v soboto, 11.10.2008 v Kisovcu pred in v upravni stavbi podjetja EVJ Elektroprom d.o.o..

Nadaljevanje…

Dne 14.10.2008 poteče rok do katerega lahko najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske pravice na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za izdajo odločbe o ugotovitvi upravičenosti iz 173. člena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upravičenosti do pridobitve nepovratnih gotovinskih in kreditnih sredstev ter vrednostnih papirjev, z namenom nakupa tega ali drugega stanovanja ali stanovanjske hiše.

Nadaljevanje…

Vljudno vas vabimo na odprtje razstave, ki bo v četrtek, 25. septembra 2008, ob 19. uri na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

V ponedeljek,   22.9., bosta potekali v Litiji   in Grosuplju   brezplačni   delavnici, na katerih vam bomo predstavili storitve VEM točke ter program   vavčerskega svetovanja in usposabljanja, največji poudarek pa bo na predstavitvi   aktualnih podjetniških razpisov za nakup nove tehnološke opreme, podporo   ustanavljanju in razvoju mikropodjetij na podeželju ter divezifikaciji v   nekmetijske dejavnosti.

Nadaljevanje…

Petek, 5. september 2008 ob 19.30 uri.

Nadaljevanje…

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja spremembo Javnega poziva za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leti 2008 in 2009

Nadaljevanje…

V prilogi si lahko ogledate zloženko Mladinskega centra in Društva prijateljev mladine Litija s počitniškim programom za otroke in mladino.

Nadaljevanje…

POZIV K PRIJAVAM
Društvo prijateljev mladine Litija bo poleg počitniških aktivnosti, v avgustu predvidoma organiziralo celodnevno varstvo za šolske otroke od 6 do 9 let (prva triada) z izvajanjem vodenih aktivnosti za otroke, ki pa bo plačljivo.

Nadaljevanje…

Kjer bo v prihodnjih letih oblikovana poslovna cona ter izgrajena nova Šmarska obvoznica z izvozom v cono.

Nadaljevanje…

Tretji poletni Grajski večeri odpirajo vrata s koncertom dalmatinskih pesmi dveh tamburaških orkestrov, prinašajo sproščeno nedeljsko popoldne, namenjeno otrokom, ter nekoliko drugačen koncert Nuše Derenda.

Nadaljevanje…

Torek, 24. junij 2008, ob 20. uri na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji objavlja
POZIV ZA ODDAJO VLOG ZA UPORABO IN KORIŠČENJE PROSTIH TERMINOV V DVORANI PUNGRT, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2008/09

Nadaljevanje…

V soboto, 28.6.2008, ob 10.uri bo voden ogled po stalni razstavi savskih prodnikov v gasilskem domu na Bregu pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na podlagi Metodologije in kriterijev za izbiro projektov LAS Srce Slovenije, ki jo je sprejel razvojni svet LAS Srce Slovenije na svoji seji, dne 18.3.2008, Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja:

Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leti 2008 in 2009

Nadaljevanje…

16. maj 2008 ob 20. uri v dvorani Gimnazije Litija.

Nadaljevanje…

Vljudno vabljeni na predstave v okviru festivala KULTURNI ŠOK, ki bo to leto potekal tudi na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

V prvomajskih praznikih pripravljamo veliko folklorno prireditev: MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL SLOFOLK SLOVENIJA, ki odpre svoja vrata v nekaterih dolenjskih krajih, med njimi tudi pri nas v Šmartnem pri Litiji. Odvijal se bo od 29. aprila pa vse do 4. maja.

Nadaljevanje…

Prostovoljno gasilsko društvo Javorje in Občina Šmartno pri Litiji letos ponovno pripravljata prvomajsko srečanje, ki bo v četrtek, 1. maja 2008 na igrišču pri gasilskem domu Javorje.

Nadaljevanje…

Na podlagi 50. Člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) je Župan Občine Šmartno pri Litiji zavzel stališča do pripomb iz javne razprave in javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 in sicer tako, kot jih je pripravilo podjetje Urbis d.o.o., Jezdarska 3, Maribor pod št. Projekta 018-MLN/2007.

Nadaljevanje…

V teh dneh je bil na spletnih straneh Slovenske turistične organizacije (STO) objavljen razpis, ki podpira organizacijo prireditev turističnih društev v letu 2008. Na ta način želi STO kot krovna slovenska turistična organizacija pomagati turističnim društvom pri realizaciji prireditev, ki povezujejo dediščino, naravne vrednote in doživetja ter bistveno prispevajo h kakovostni, celoviti in privlačni turistični ponudbi Slovenije.

Nadaljevanje…

V soboto, 5. april 2008, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Sreda, 2. april, in ponedeljek, 7. april 2008, v Kulturnem domu Šmartno, Kulturnem centru Litija in dvorani OŠ Gradec.

Nadaljevanje…

Vabljeni na 5. pohod po obronkih Jablaniške doline, ki bo 5.4. 2008.

Nadaljevanje…

Na podlagi skupnih prizadevanj Občine Litija, Občine Šmartno pri Litiji in Upravne enote Litija je prišlo do objave Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti. Sprememba pravilnika velja od 2.2.2008 dalje. Z izpitnim centrom Trbovlje smo se dogovorili, da se lahko izpiti za kategorije A, B, B+E, F, G in H in podkategorija A1 v Litiji pričnejo opravljati vsako sredo od 19.3.2008 dalje.

Nadaljevanje…

25. marca 2008 ob 18.uri v gasilskem domu na Bregu.

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/06), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 21. februarja 2008 na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Nadaljevanje…

V soboto, 2. februarja 2008 od 10 do 12 ure v Kulturnem domu Šmartno.

Nadaljevanje…

To soboto, 19. januarja 2008 bo ob 19. uri v Kulturnem domu Šmartno letni koncert okteta Valvasor iz Litije.

Nadaljevanje…

Občane občine Šmartno pri Litiji obveščamo, da je javno razgrnjen

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBVOZNICO ŠMARTNO PRI LITIJI NA REGIONALNI CESTI R2-416, odsek 1346 in 1347

Nadaljevanje…