Arhiv obvestil 2007

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Osnovna šola Šmartno organizirajo dobrodelni koncert Z ROKO V ROKI. Koncert bo v petek, 28. decembra 2007, ob 17.00, v Kulturnem domu Šmartno.

Nadaljevanje…

Koledar brezplačnih otroških prireditev v decembru.

Nadaljevanje…

Dejanske upravičence za območje nekdanje SKS LITIJA (KS Vintarjevec, KS Kostrevnica, KS Velika Štanga, KS Štangarske Poljane), ki so združevali sredstva po Pogodbi št. 8/85-013, z dne 18.7.1985, po Sporazumu o financiranju izgradnje krajevnega telefonskega omrežja za krajevne skupnosti

Nadaljevanje…

Dejanske upravičence za območje nekdanje KS PRIMSKOVO, ki so združevali sredstva po Sporazumu št. 6/87 o financiranju izgradnje krajevnega kabelskega omrežja za KS Primskovo, z dne 10.7.1987, ki je bil sklenjen med Krajevno skupnostjo Primskovo, Podjetjem za ptt promet Ljubljana in Območno samoupravno interesno skupnostjo za ptt promet Ljubljana obveščamo,

Nadaljevanje…

Datum: sobota, 10. november 2007

Start: med 6. in 9. uro v Litiji na Valvasorjevem trgu v starem mestnem jedru. Prijave na startu in kasneje ob Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji (cca 1,5 km iz Litije).

Nadaljevanje…

za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje pisarniške dejavnosti, za določen čas do 31.12.2012, v objektu Staretov trg 25 (del bivšega krajevnega urada), v Šmartnem pri Litiji, ki obsega: pisarno v izmeri 21,25 m2.

Nadaljevanje…

Sreda, 31. oktober, grad Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Litija in Knjižnica Litija vas vljudno vabita na odprtje likovne razstave EX TEMPORE »ŠMARTNO 2007« v sredo 24. oktobra 2007 ob 18. uri v knjižnico Šmartno.

Nadaljevanje…

Filmski festival bo enodnevni in bo potekal 20. oktobra 2007 od 15h dalje v KULTURNEM CENTRU LITIJA (Kino Litija).

Nadaljevanje…

Vse zainteresirane obveščamo, da se bo začetna šola športnega plezanja začela v četrtek, 11. oktobra 2007, ob 20.00 v Šmartnem (zbor pri OŠ Šmartno).

Nadaljevanje…

Vse zainteresirane obveščamo, da so se v mesecu oktobru pričele naslednje aktivnosti in so prijave še možne.

Nadaljevanje…

Združenje ekoloških kmetov – zdravo življenje in KGZS – Zavod Ljubljana, Kmetijska svetovalna služba organizirata 2. ZASAVSKI EKOLOŠKI SEJEM v soboto, 13.10.2007 na prostoru pred poslovno stavbo EVJ Elektroprom d.o.o. v Kisovcu.

Nadaljevanje…

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je dne 26. 9. 2007 objavila JAVNI RAZPIS ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM za šolsko/študijsko leto 2007/2008.

Nadaljevanje…

Potopisna predavanja v Knjižnici Litija so vedno dobro obiskana. Za vse popotnike in tiste, ki uživajo ob spoznavanju tujih dežel, bo prvo jesensko predavanje že v torek, 18. 9. 2007, ob 19. uri. Štefan Rehar je popotnik iz Vipavske doline, ki je obiskal že mnoge dežele in predaval že več kot 240 krat po vsej Sloveniji. Tokrat bo predstavil Cesarsko Kitajsko, vse znamenitosti, ki pritegnejo turiste: kitajski zid, Nebeški trg, Prepovedano mesto, glineno armado-Terracota Army… in še in še.

Nadaljevanje…

Začetni tečaj športnega plezanja je namenjen vsem, ki bi se radi naučili osnov za varno plezanje v urejenih plezališčih in na umetnih stenah. Predstavljene bodo vse tehnike varovanja, osnovne tehnike plezanja, potrebna oprema ter pravila vedenja v plezališčih.

Nadaljevanje…

V nedeljo 26.08.2007 bodo ob 14. uri na gradu Bogenšperk potekale že 9. Valvasorjeve viteške igre.

Nadaljevanje…

Razgrnjeno gradivo si je moč ogledati v času uradnih ur v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, od 29.08.2007 do 28.09.2007.

Nadaljevanje…

PGD Šmartno pri Litiji prireja veselico z ansamblom ČUKI, ki bo v petek, 22.06.2007 ob 20.00 uri.

Vabljeni.

V nedeljo, 10.06.2007 vas TRD Kampeljc vabi na prireditev ob prazniku svetega Antona Padovanskega v Veliko Štango.

Nadaljevanje…

PGD Kostrevnica prireja veselico z ansamblom Mladi dolenjci in pevko Sašo Landero, ki bo v soboto 16.06.2007 ob 21.00 uri. Vabljeni.

Vljudno vabljeni na območno revijo MALIH PEVSKIH SKUPIN IN OKTETOV, ki bo v nedeljo, 10. junija 2007, ob 16. uri na gradu Bogenšperk.

Več podatkov o nastopajočih in njihovem sporedu je v priponki.

Nadaljevanje…

Trije najstarejši tekmovalci Društva »Prosti čas« Šmartno so v nedeljo, 3. 6. 2007, pričeli s plezanjem v državnem prvenstvu za sezono 2007. Prvo tekmo je organizirala Komisija za športno plezanje na steni v Kranju, ki je bolj znana po vsakoletnem finalu svetovnega pokala. Naši tekmovalci so se, kljub temu da je stena zelo previsna odrezali dobro. Karin Tomažič je v kategoriji starejših deklic zasedla 10. mesto, Miha Jarm je bil v kategoriji starejših dečkov 9., Matic Logar pa 16.

Nadaljevanje…

Vabimo vas na Pomladni koncert pevskega društva Zvon, ki bo v nedeljo 27.5. 2007 v atriju gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji je leta 2006 podpisala listino o pobratenju z občino Telgate v Italiji (pokrajina Bergamo). Do povezave obeh občin je prišlo zaradi tega, ker predniki Janeza Vajkarda Valvasorja izhajajo prav iz tega italijanskega mesta.

Nadaljevanje…

V nedeljo 06.05.2007 bo ob godu Sv. Florjana zavetnika gasilcev potekalo 1. srečanje gasilcev GZ Šmartno.

Nadaljevanje…

Četrtek 26. aprila 2007 ob 20. uri v kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji.

Nadaljevanje…

Urad za zaščito in reševanje je na območju izpostav Ljubljana, Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj, Trbovlje, Novo mesto, Postojna, Nova Gorica ter na kraških območjih občine Koper razglasil veliko požarno ogroženost.

Nadaljevanje…

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih bo v letu 2007 izvedlo javno podjetje po sistemu od vrat do vrat in po sistemu zbiranja na v naprej določenih mestih.

Nadaljevanje…

Društvo za razvoj podeželja LAZ vabi na 4. Pohod po obronkih Jablaniške doline, ki bo v soboto 31.3.

Nadaljevanje…

29. marec 2007

Nadaljevanje…

da je bil na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, dne 8.3.2007 sprejet sklep, da se bodo vloge razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja kot predlog za spremembo namembnosti, pri pripravi novih prostorskih aktov –

Strategije prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji in Prostorskega reda občine Šmartno pri Litiji,

upoštevale poleg do sedaj vloženih vlog, le še pobude in predlogi, ki bodo vloženi na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 30. aprila 2007.

Nadaljevanje…

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča gospodinjstva, da bo odvoz kosovnih odpadkov v letu 2007 z območja naselij Šmartno, Zavrstnik, Cerovica, Selšek, Jablanica in Gradiške laze izvedlo:

– naselje Šmartno; 02.04 in 03.04.2007,

– naselja Cerovica, Selšek, Jablanica in Gradiške Laze; 04.04.2007,

– naselje Zavrstnik; 05.04.2007.

Nadaljevanje…

Razgrnjeno gradivo si je moč ogledati v času uradnih ur v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, od 19.03.2007 do 20.04.2007.

Nadaljevanje…

Razgrnjeno gradivo si je moč ogledati v času uradnih ur v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, od 19.03.2007 do 20.04.2007.

Nadaljevanje…

Kulturno društvo Prinskau vabi na otroški bazar s prodajo velikonočnih voščilnic in spominkov. Na bazarju v nedeljo, 18. marca ob 10. uri v šoli na Primskovem boste lahko kupili velikonočne spominke in voščilnice, ki jih vse od novega leta dalje izdelujejo člani in članice Kulturnega društva Prinskau.

Nadaljevanje…

Kulturno društvo Prinskau vas vabi na gledališko komedijo v izvedbi Kulturnega društva Temenica.

Nadaljevanje…

Občane Občine Šmartno pri Litiji obveščamo, da je javno razgrnjen

OSNUTEK ODLOKA O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Razgrnjeno gradivo si je moč ogledati v času uradnih ur v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, od 01.03.2007 do 02.04.2007.

JAVNA OBRAVNAVA bo 15.03.2007 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

2. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Odloka o lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever ŠS-2, ki bo 01.03.2007 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

2. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Odloka o lokacijskem načrtu za območje Velika Kostrevnica – VK 2, ki bo 01.03.2007 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v ČETRTEK 22.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Javorje.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 21.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih gasilnega doma Jablaniška dolina.

Nadaljevanje…

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SOBOTO 24.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih Gasilskega doma Kostrevnica.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji tudi letos organizira otroško pustovanje v Kulturnem domu Šmartno. Pustovanje bo potekalo v soboto, 17. februarja 2007 z naslednjim programom:

Nadaljevanje…

Obvestilo o sklicu zbora občanov
V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SOBOTO 17.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Vintarjevec.

Nadaljevanje…

Obvestilo o sklicu zbora občanov
V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v ČETRTEK 15.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih Kulturnega doma Velika Štanga.

Nadaljevanje…

Obvestilo o sklicu zbora občanov
V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SREDO 14.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Zavrstnik.

Nadaljevanje…

Obvestilo o sklicu zbora občanov
V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) vas vabim na zbor občanov, ki bo v SOBOTO 10.02.2007 ob 19.00 uri v prostorih Gasilnega doma Liberga.

Nadaljevanje…

Obvestilo o sklicu zbora občanov
V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04) vas vabim na zbor občanov, ki bo v PETEK 12.01.2007 ob 19.00 uri v prostorih gasilnega doma Štangarske poljane.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

2. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, ki bo 18.01.2007 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

S strani Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., smo bili obveščeni, da količina sprejetih tovrstnih gradbenih izdelkov presega razpoložljivi odlagalni prostor na odlagališču nenevarnih odpadkov Širjava v zapiranju.
Na podlagi navedenega odlog azbestnocementnih in drugih gradbenih odpadkov v letu 2007 ni več mogoč.

Nadaljevanje…