Arhiv obvestil 2006

Vljudno Vas vabimo na otvoritev razstave srednjeveške viteške opreme mojstra Martina Oblaka, ter na odkritje ene izmed največjih vžganih slik na les grajskega umetnika Stojana Schafferja, ki je nastala po motivu Valvasorjevega grafičnega lista: grad Bogenšperk z okolico (1689).

Nadaljevanje…

Vljudno Vas vabimo na slovesno otvoritev prenovljene Slovenske geodetske zbirke, ki bo v četrtek , 14. decembra 2006 ob 14. uri na gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Obveščamo vas, da bo Agencija za radioaktivne odpadke tudi letos, tako kot že deset zadnjih let, na naključnem vzorcu javnosti na območju Slovenije izvedla raziskavo javnega mnenja.

Nadaljevanje…

V mesecu decembru bomo na naši šoli popestrili šolske dni s številnimi dejavnostmi. V ponedeljek, 4. 12. 2006, bomo z učenci od petega do devetega razreda pripravili kulturni dan BOŽIČNO – NOVOLETNE DELAVNICE. Pri izvedbi delavnic bodo sodelovali tudi zunanji sodelavci: profesorica in dijaki srednje kmetijske šole iz Novega mesta, člani Društva prijateljev mladine Šmartno in nekateri starši.

Nadaljevanje…

Oglejte si rezultate glasovanja, ki se nahajajo v priponkah.

Nadaljevanje…

KULTURNI DOM Šmartno pri Litiji – petek, 10. november 2006 od 10.00 do 19.00 ure.

Nadaljevanje…

Jubilejna izvedba mednarodne prireditve 20. popotovanje po Levstikovi poti bo v soboto, 11. novembra 2006.

Nadaljevanje…

Seznam kandidatov za volitve župana občine Šmartno pri Litiji, ki bodo dne, 12. novembra 2006.

Nadaljevanje…

Oglejte si rezultate, ki se nahajajo v priponkah.

Nadaljevanje…

Nova krajevna knjižnica počasi dobiva pravo podobo. Večina zidarskih del je že opravljenih, menjajo se okna, v kratkem bo položen tudi parket. Oglejte si slike!

Nadaljevanje…

Delegacija iz Šmartna, na čelu z županom Milanom Izlakarjem, je med 22. in 24 septembrom gostovala v italijanskem Telgateju, kjer je potekalo sklepno dejanje ob pobratenju med obema občinama.

Nadaljevanje…

Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno pri Litiji bo v času zimskih počitnic organiziralo zimovanje na Treh Kraljih na Pohorju za šolske otroke od 6. – 14. leta starosti.

Nadaljevanje…

Obveščamo vas, da so z Direktorata za upravne notranje zadeve sporočili, da lahko posamezniki morebitne kršitve volilnega molka prijavijo na brezplačnih telefonskih številkah

Nadaljevanje…

Obveščamo vas, da od 6. oktobra 2006 deluje spletna stran, dosegljiva javnosti, kjer so dostopni trenutni, torej neuradni, izpisi kandidatnih list.

Nadaljevanje…

Od ponedeljka 9.10. 2006 bo obstoječi železničarski avtobus na relaciji železniška postaja Litija – Šmartno poleg ustaljenega voznega reda vozil tudi v Veliko Kostrevnico, Jablanico in Zavrstnik in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 9. uro ter med 11.30 in 12.30 uro. Natančen vozi red je v prilogi pod vožnji številka 6. in 9.

Nadaljevanje…

Oglejte si seznam v prilogi.

Nadaljevanje…

Podaljšanje roka za brezplačno odlaganje azbestnocementnih gradbenih izdelkov na odlagališču Širjava

Nadaljevanje…

Informacije o dejavnostih – jesen 2006

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Zazidalnega načrta stanovanjsko območje Velika Kostrevnica – VK 2 v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji, ki bo 28. 09.2006 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

ZA RAZGRNITEV SPLOŠNIH VOLILNIH IMENIKOV ZA IZVEDBO
VOLITEV ŽUPANA, ČLANOV OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBČMOČJU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI, KI BODO V NEDELJO, 22. OKTOBRA 2006.

 

Na podlagi 21. člena Zakona o evidenci volilne pravice ( Uradni list RS, štev. 52/02 ), obveščamo volivce, da so splošni volilni imeniki za območje Upravne enote Litija, sestavljeni za izvedbo navedenih volitev,

RAZGRNJENI

ter volivcem na vpogled od 11.09.2006 do 07.10.2006 na Upravni enoti Litija, Oddelku za upravne notranje zadeve, Jerebova ulica 14, soba št. 13.

Nadaljevanje…

Z aktom predsednika Državnega zbora RS je kot dan glasovanja za letošnje lokalne volitve določen dan 22.09.2006. Občinska volilna komisija občine Šmartno pri Litiji želi ob tej priložnosti opozoriti na nekaj bistvenih novosti letošnjih lokalnih volitev.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Zazidalnega načrta stanovanjsko območje Šmartno sever ŠS-2 v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji, ki bo 14. 09.2006 s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Drage učenke, učenci in starši!

Sporočamo Vam, da bo začetek pouka za učence matične šole in podružničnih šol od 2. do 9. razreda v petek, 1. septembra 2006, ob 8. uri. Vsi učenci se zberete pred šolo, kjer Vas bodo pričakali Vaši razredniki in Vas pospremili v učilnice. S seboj prinesite šolske copate, beležko in pisalo.

Nadaljevanje…

V skladu s 34. členom Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo; ZLV-UPB2) glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.

Nadaljevanje…

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 7. korespondenčni seji dne 17.07.2006 sprejel Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 79/06 in je pričel veljati z dnem objave 27.07.2006.

Nadaljevanje…

Komisija za sestavo seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmartno pri Litiji skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, Št. 60/06) ter 4. členom Odloka o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na Območju Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 124/03) objavlja naslednji
POZIV za predložitev dokumentov oz. izjav o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmartno pri Litiji

Nadaljevanje…

Vse fante, ki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 9. razreda in jih zanima ROKOMET, VABIMO, da se vpišejo v rokometno šolo. Prav tako bomo organizirali v OŠ Šmartno vadbo za dekleta do 5. razreda, za dekleta v Litiji in vsa starejša dekleta pa od letošnje sezone skrbi ŽRD Litija.

Nadaljevanje…

Po dokaj uspešni lanski sezoni se je napovedovalo kar nekaj sprememb, ki se počasi uresničujejo. Po kratkem počitku se začenja nova sezona, vse stvari pa še vedno niso postavljene tako, kot bi si želeli člani društva. Razlog za to je veliko sprememb in novosti v Šmartnem in Litiji. Sezona 2005/2006 se je tako zaključila z dnevom rokometa, taborom na Čatežu in udeležbo na Eurofestu.

Nadaljevanje…

1. termin: 21. avgusta – 25. avgusta (10 ur) – začetni
2. termin: 28. avgust – 1. september (10 ur) – nadaljevalni

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji poziva svoje občane, da prijavijo škodo na kmetijskih pridelkih, ki je nastala zaradi posledic nedavne suše.

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/06) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. avgustom

RAZGLAŠA

Prenehanje zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 20. julija 2006 na območju občin
Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje -Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, Cerkno, Cerknica, Loška dolina in Bloke;

Nadaljevanje…

Na podlagi 4. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. 1. RS, št. 4/06), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

RAZGLAŠA

zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. julija 2006
na območju občin Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica in Šempeter – Vrtojba, Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, Cerkno, Cerknica, Loška dolina in Bloke ter

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji poziva svoje občane, da se najpozneje do četrtka, 6.7.2006, oglasijo v prostorih Občine in oddajo vlogo za oceno škode po nedavnem neurju, ki bo podlaga za delo občinske komisije.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji, ki bo 29.06.2006 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347, ki bo 29.06.2006 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

2. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Odloka o lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug, ki bo 29.06.2006 s pričetkom ob 11.30 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek zgoraj omenjenega lokacijskega načrta, ter pregled smernic nosilcev urejanj prostora.

Nadaljevanje…

Z željo, da otrokom popestrimo počitniške dni, jim omogočimo druženje z vrstniki in jih navajamo na zdravo in koristno preživljanje prostega časa, bo organiziran »Počitniški tabor v Javorju«.

Nadaljevanje…

V petek, 23. junija 2006, ob 19.30 pri Kulturnem domu v Šmartnem.

Nadaljevanje…

Optimizacija regionalnega marketinga in mreženja za razvoj krovne marketinške strategije in strategije blagovnih znamk na celotnem območju Alp

Nadaljevanje…

8. junij 2006 ob 18. uri, avla Osnovne šole Šmartno.

Nadaljevanje…

V soboto, 27. maja 2006, sta na predvečer datuma rojstva slovenskega polihistorja J.V. Valvasorja, župana Občine Šmartno pri Litiji in Občine Telgate (pokrajina Bergamo, Italija), na gradu Bogenšperk svečano podpisala Listino prijateljstva med obema občinama, s katero se zavezujeta k skupnemu sodelovanju in poglabljanju prijateljstva.

Nadaljevanje…

V petek 26. maja ob 17. uri.

Nadaljevanje…

V petek, 26. maja bo ob 16. uri na Ponoviški cesti 12 v Litiji otvoritev Mladinskega centra Litija.

Nadaljevanje…

Območno srečanje neuveljavljenih in alternativnih glasbenih skupin.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno je ob svetovnem dnevu Zemlje in z namenom povečati skrb za okolje, v soboto, 22.4.2006 med občane razdelila 200 metel in 700 okrasnih balkonskih rastlin. Med občani je bila ta akcija lepo sprejeta, tako da je vseh rož in metel zmanjkalo že v slabih dveh urah.

Nadaljevanje…

Vabimo vas na prvomajsko srečanje, ki bo v ponedeljek, 1. maja 2006 na Javorju.

Nadaljevanje…

V torek, 25. aprila, ob 18. uri, Kulturni dom Šmartno.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji ob dnevu Zemlje vabi svoje občane, da po svojih najboljših močeh prispevajo k prijetnejšemu in predvsem čistejšemu okolju.

Nadaljevanje…

Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno bo v času poletnih počitnic organiziralo letovanje v Nerezinah za šolske otroke od 6. – 14. leta starosti.

Nadaljevanje…

Društvo »PROSTI ČAS« Šmartno bo v času poletnih počitnic ponovno organiziralo letovanje v Bohinju za šolske otroke, mladino ter družine.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, ki bo 06.04.2006 s pričetkom ob 13.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji je letos prvič organizirala otroško pustovanje v Kulturnem domu Šmartno (25.2.2006). Pester in zanimiv program je privabil veliko otrok in njihovih staršev.

Nadaljevanje…

Pot je krožna, panoramska, markirana, nezahtevna – 5 ur hoje. Kmetije se ob poti predstavljajo z domačimi dobrotami. Izhodišče je pri gasilskem domu v Zgornji Jablanici (7.30 – 10.30 ure), zaključna prireditev pa ob 14-ih v vasi Gradišče pri Litiji.

Nadaljevanje…

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Linhartovo srečanje – 45. srečanje gledaliških skupin Slovenije, ki bo potekalo od 28. do 30. septembra 2006 v Postojni.

Nadaljevanje…

Javni sklad RS za kulturne razpisuje Srečanje otroških gledaliških skupin, ki bo potekalo na območnih medobmočnih in državnem nivoju.

Nadaljevanje…

Direktorat za varno hrano MKGP priporoča upoštevanje naslednjih nasvetov za preprečitev morebitnega prenosa virusa ptičje gripe na ljudi.

Nadaljevanje…

Vlada je konec leta 2005 sprejela Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (UL RS št.118 /2005) in prinaša kar nekaj novosti za organizatorje prireditev.

Nadaljevanje…

Kulturni dom Šmartno, sobota 25.02.2006 ob 15.00 uri.

Nadaljevanje…

V mesecu novembru 2004 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št.123/04, 142/04 in 68/05).

Nadaljevanje…

Ob slovenskem kulturnem prazniku vabimo v Ustvarjalnem središču Breznikar, Ustje 6, Šmartno pri Litiji na DAN ODPRTIH VRAT 8. februarja 2006, od 14. do 21. ure.

Nadaljevanje…

Občane Občine Šmartno pri Litiji obveščamo, da je javno razgrnjen
OSNUTEK ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU STANOVANJSKEGA OBMOČJA ŠMARTNO SEVER – JEZE – DEL

Nadaljevanje…

Prejemniki proračunskih sredstev Občine Šmartno pri Litiji v letu 2005 iz naslova javnih razpisov (šport, kultura, humanitarne dejavnosti in turizem) morajo skladno s Pogodbo o sofinanciranju programov, najkasneje do 31.3.2006 oddati vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji prejetih sredstev.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

2. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Zazidalnega načrta stanovanjsko območje Šmartno Sever – Jeze v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji, ki bo 12.01.2006 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

1. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Občinskega lokacijskega načrta za območje Šmartno jug, ki bo 12.01.2006 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Osem občin, ki jih zajema sedanji Razvojni program podeželja – RPP (Lukovica kot nosilka, Kamnik, Komenda, Trzin, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji) se je lani avgusta prijavilo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje dopolnitve obstoječih Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 31. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS št. 29/02) in Izvedbenega programa zimske službe za sezono 2005/2006, ki je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji, dne 13.12.2005, obvešča vse občane, da se za naslednje občinske ceste;

Nadaljevanje…