Arhiv obvestil 2005

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon narave, da tri reči po katerih v življenju najbolj hrepenimo – srečo, svobodo in duševni mir – vedno pridobimo tako, da jih podarimo nekomu drugem. V letu, ki prihaja, jih podarite tudi vi.

Župan in občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji

Nadaljevanje…

Društva »prosti čas« Šmartno in AO Litija
V soboto, 17.12.2005, se je v telovadnici OŠ Šmartno v Šmartnem pri Litiji odvijala 1. novoletna plezalna tekma v organizaciji Društva »prosti čas« Šmartno in AO Litija.

Nadaljevanje…

Na osnovni šoli Šmartno pri Litiji že po tradiciji vsako leto pripravimo božično novoletne ustvarjalne delavnice. Tako bo tudi letos.

Nadaljevanje…

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 42. in 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) poziva občanke in občane Občine Šmartno pri Litiji, da kandidirajo ter interesne organizacije, ki so kot društva in združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike.

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji je skupaj s sedmimi občinami vključena v projekt Dopolnitev RPP na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja, katerega nosilec je občina Lukovica, izvajalec pa  Center za razvoj Litija. Vabljeni k sodelovanju!

Nadaljevanje…

Dejavnosti društva “Prosti čas” Šmartno v mesecu novembru in decembru

Nadaljevanje…

Izvajanje ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja ptičje gripe na območju RS.

Nadaljevanje…

Klub Litijskih in Šmarskih študentov prireja:
Študentaraj 2005, 29. oktober 2005, ob 20.30 v kulturnem domu Šmartno.

Koncert glasbenih skupin:
General Purpose
Nude
Orlek
Zmelkoow

Vstop je prost!

Vse, ki želite aktivno preživeti jesenske dni vabimo, da si ogledate naše programe in se nam pridružite.

Nadaljevanje…

Na pobudo svetnikov Občine Šmartno pri Litiji pozivamo vse občane, da pomagajo pri izbiri svojega občinskega praznika.

Nadaljevanje…

V času od 16. do 18. septembra 2005 se je v italijanski občini Telgate (provinca Bergamo) mudila sedem članska delegacija iz Šmartna pri Litiji.  S tem obiskom je župan Milan Izlakar vrnil obisk kolegu Luci Feroldiju, ki se je v Šmartnem mudil v začetku meseca julija. Šmarčani so doživeli čudovit sprejem.

Nadaljevanje…

V soboto, 3. septembra 2005, vas Klub litijskih in šmarskih študentov vabi na 8. tradicionalni turnir “KLIŠE streetball 2005” na igrišče pri OŠ Šmartno.

Nadaljevanje…

Tolkalna skupina Perkakšns tudi letos pripravlja letni koncert, ki se bo zgodil 9. septembra 2005 ob 20:00 v športni dvorani Gimnazije Litija.

Nadaljevanje…

V soboto, 27.08.2005 od 14.00 ure dalje bo v Šmartnem pri OŠ potekalo srečanje gasilskih veteranov Regije Ljubljana III.

Nadaljevanje…

Grajski atrij, petek, 22. julij ob 21. uri, 1500 SIT.

Nadaljevanje…

Župana občin Šmartno in Telgate (Provinca Bergamo) sta se prvič uradno srečala 2. julija v Šmartnem.

Nadaljevanje…

Urad za prostorski razvoj objavlja predstavitev spremenjenih rešitev državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2x 400 kV Beričevo-Krško, ki so nastale na podlagi pripomb in predlogov podanih v času razgrnitve, ki je potekala julija in avgusta 2004.

Nadaljevanje…

Podjetje AcegasAps iz Trsta je iz nove vrtine na Primskovem odvzelo vzorce vode.
Analize tudi tokrat niso vzpodbudne.

Nadaljevanje…

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

 

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje individualne gradnje na
obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji

Nadaljevanje…

Občina Šmartno pri Litiji je naredila nov korak k večji prepoznavnosti. V sredo je namreč v nakladi 3000 izvodov izdala prvo karto občine Šmartno pri Litiji, ki vsebuje karto občine v merilu 1:25.000 s turistično in upravno vsebino ter načrt Šmartna v merilu 1: 5000. Opis območja je preveden v angleški in italijanski jezik.

Vsi, ki bi si radi zagotovili izvod, se oglasite na občinski upravi, Tomazinova 2 v Šmartnem.

Zveza kulturnih društev Šmartno, PGD Šmartno in občina Šmartno vabijo na predvečer dneva državnosti, 24.6. ob 19.30 uri na tradicionalno kulturno prireditev ob prazniku slovenske države.

Nadaljevanje…

Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) Občina Šmartno pri Litiji sklicuje

2. PROSTORSKO KONFERENCO

za sprejem Zazidalnega načrta za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji , ki bo 16.06.2005 s pričetkom ob 09.00 uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje…

Šmarski podjetniški krožek zmagal na državnem prvenstvu “10. vseslovenski podjetniški forum v Gornji radgoni”

Učenci OŠ Šmartno so v začetku februarja pod okriljem Centra za razvoj Litija in mentorice Vide Žurga pričeli pripravljati poslovni načrt. Zavzeto so razmišljali, kakšno temo bi si izbrali in kmalu se jim je utrnila misel, da je najbolje, da pripravijo nekaj v zvezi z jedrskimi odpadki, saj je to trenutno najbolj opevana tema v naši občini.

Nadaljevanje…

Pevsko društvo Zvon vabi na pomladni koncert v nedeljo 22.05.2005 ob 16.00 uri na gradu Bogenšperk.

Na koncertu bodo sodelovali tudi sledeči gostje: MePZ iz Globasnice (Avstrija), MPZ OŠ Gradec Litija in Tamburaški orkester FS Javorje. Vabljeni. Vstopnine ni.

Petek 20. 05. 2005 ob 20.00 Litija pred gostilno Špende.

Nadaljevanje…

1. maja je župan Milan Izlakar dvignil prvo zastavo občine Šmartno pri Litiji. V krajši slovesnosti so sodelovali pevci zbora Fantje od fare, zastavo pa je blagoslovil dekan Marjan Lampret.

Nadaljevanje…

Viktorja Premka z naslovom “Naj govorijo čopiči, dleta – roke, duša iz telesa” v petek, 20. maja 2005, ob 19. uri v knjižnici gradu Bogenšperk.

Nadaljevanje…

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je po naročilu občine Šmartno v mesecu aprilu 2005 ponovno vzel in analiziral vzorce vode v novi vrtini P-1/99 v Gradišču pri Primskovem. Rezultati niso nič kaj vzpodbudni (priloga).

Turistično razvojno društvo Kampelc in Zavod za gozdove Slovenije, vabita na predstavitev in otvoritev Čebelarske – gozdne učne poti v “Deželi pod Kamplovim Hribom”, ki bo v nedeljo 8. maja 2005 s pričetkom ob 10 uri na Turistično urejeni kmetiji Blaj v naselju Dragovšek.

V nedeljo, 1.maja se bo ob 8. uri zjutraj pred občinsko zgradbo zgodil svečani dvig nove zastave. Vljudno vabljeni vsi občani!

pri javnomnenjski raziskavi v postopku izbora lokacije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Nadaljevanje…

07.05.2005 organizira PGD Javorje Otvoritev spomenika Franca Rozmana Staneta s kulturnim programom pri spomeniku na Tisju.

Nadaljevanje…

• PGD Javorje organizira Prvomajsko srečanje na Javorju 1. maja od 9.00 do 22.00 ure.
• Društvo prosti čas organizira prireditev Otvoritev razsvetljave igrišča ob OŠ Šmartno. Prireditev bo potekala 13. maja od 15.00 do 22.00 ure.
• Zavod za šport in Društvo prosti čas organizirata 14. maja med 10.00 in 14.30 uro Dnevnikov ekipni državni kros, ki se bo odvijal na travniku pri OŠ Šmartno.

Občina Šmartno pri Litiji sporoča cenik za najem dvorane, pripadajočih prostorov v Kulturnem domu Šmartno in inventarja za leto 2005. Vlogo izpolnite na obrazcu, ki ga lahko pridobite na Občini Šmartno pri Litiji ali na internetni strani.

Nadaljevanje…