Arhiv obvestil 2004

Opozorilo investitorjem oziroma lastnikom nedovoljenih gradenj
30.11.2004
Opozorilo investitorjem oziroma lastnikom nedovoljenih gradenj, ki so v skladu z 11. členom t.i. črnograditeljskega zakona do 10.10.1993 vložili zahtevo za odlog inšpekcijskega ukrepa prisilne izvršbe odstranitve njihovega objekta in vplačali predpisani depozit… Nadaljevanje…

Martinov predstavitveno obrtni sejem
16.10.2004
Občina Šmartno pri Litiji, Občina Litija in Območna obrtna zbornica Litija vabijo na Martinov predstavitveno obrtni sejem, ki se bo odvijal 12. in 13.11. 2004 v Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji… Nadaljevanje…

Vabilo na prostorsko konferenco – kamnolom Kmetov Pruh
18.09.2004
Občina Šmartno pri Litiji sklicuje prostorsko konferenco za sprejem Lokacijskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kmetov Pruh v Jablanici… Nadaljevanje…

Vabilo na prostorsko konferenco – območje V. Kostrevnice
18.09.2004
Občina Šmartno pri Litiji sklicuje prostorsko konferenco za sprejem Zazidalnega načrta za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica… Nadaljevanje…

Vabilo na prostorsko konferenco – kamnolom Kepa
18.09.2004
Občina Šmartno pri Litiji sklicuje prostorsko konferenco za sprejem Ureditvenega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji… Nadaljevanje…

V novi sezoni z rokometom v ligi začenjajo tudi dekleta
26.08.2004
V mesecu septembru štartajo s tekmami vse rokometne selekcije, kmalu se tako začenja nova sezona 2004/2005, ki po dolgih letih prinaša novost v naših krajih, organizirano tekmovanje deklet v ekipnih športih… Nadaljevanje…

Vpis v rokometno šolo Šmartno
20.08.2004
Rokometno društvo Šmartno 99 vabi vse učence in učenke od 1. do 8. (9.) razreda, ki jih zanima rokomet, da se vpišejo v rokometno šolo ŠMARTNO… Nadaljevanje…

Prostorski podatki in njihova predstavitev na internetu
19.06.2004
V letošnjem letu smo na Občini zaključili s postopkom sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih ureditvenih pogojev. Na ta način je na celotnem območju sproščena gradnja kot tudi postavljanje enostavnih objektov oziroma izvajanja drugih del… Nadaljevanje…
Povezava na stran s PROSTORSKIMI PODATKI.

Obvoznica skozi Šmartno – kdaj?
19.06.2004
V zadnjih nekaj letih kot tudi sedaj je bilo vloženega veliko truda, da se prometni zamaški skozi samo naselje odpravijo. Trenutno drži vse niti v rokah Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, ki je tudi naročnik idejnega projekta obvoznice… Nadaljevanje…

Sprememba uradnih ur Občinske uprave in župana
19.06.2004
Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da je prišlo do sprememb v uradnih urah Občinske uprave in župana… Nadaljevanje…

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
19.06.2004
Občina Šmartno pri Litiji poziva občane, da je do konca leta možno oddati pobudo za spremembo prostorskega plana občine, v kateri morajo biti poleg osnovnih podatkov o parceli, navedeni tudi razlogi za samo spremembo… Nadaljevanje…

Vodna pravica za rabo vode za lastno oskrbo do 10.08.2004
14.06.2004
Vlogo za pridobitev vodne pravice za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo izpolnite na obrazcu, ki ga lahko pridobite na Občini Šmartno pri Litiji ali na internetni strani ali pri koordinatorjih med KS in med občinsko upravo… Nadaljevanje…

Vabilo na predstavitev Poročila o vplivih na okolje
04.06.2004
Občina Šmartno pri Litiji vabi v Kulturni dom Šmartno na predstavitev Poročila o vplivih na okolje za predviden daljnovod Beričevo-Krško … Nadaljevanje…

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
25.05.2004
Občina Šmartno pri Litiji obvešča občane, da bo preverjanje podatkov za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča potekalo tudi v mesecu juniju… Nadaljevanje…

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
06.05.2004
Ta pravilnik predpisuje ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga, ki ga povzroča bakterija Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.
PRAVILNIK O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA IN ZATIRANJE HRUŠEVEGA OŽIGA
– Priloga 1: Seznam okuženih območij, kjer se je hrušev ožig ustalil
– Priloga 2: Upravne enote, v katerih ležijo ogrožena območja, ki presegajo prag 10 ha.
– Priloga 3: Higienski ukrepi ob sumu na bakterijski Hrušev ožig

Predavanje o zakonitosti grboslovja in zastavoslovja
02.05.2004
Občina Šmartno pri Litiji organizira predavanje o zakonitostih grboslovja in zastavoslovja. Nadaljevanje…

Sprejem predlogov za določitev datuma praznika občine
02.05.2004
Občina Šmartno pri Litiji poziva vse občane, društva in organizacije, da posredujejo svoje predloge za določitev datuma praznika občine Šmartno pri Litiji. Nadaljevanje…

Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave
02.05.2004
Župan občine Šmartno pri Litiji razpisuje javni natečaj v katerem se izbere občinski grb in zastavo. Prva nagrada za najboljši predlog je 50.000 SIT. Nadaljevanje…

Koordinatorji med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo občine Šmartno pri Litiji
02.05.2004
Župan je s sklepom imenoval koordinatorje za posamezno krajevno skupnost do imenovanja odbora krajevne skupnosti. Nadaljevanje…

Razglas za razgrnitev splošnih volilnih imenikov
02.05.2004
za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 13. junija 2004 Nadaljevanje…

Državno ekipno prvenstvo v krosu za osnovne in srednje šole
30.04.2004
Osnovna šola Šmartno bo ob sodelovanju z društvom Prosti čas Šmartno letos ponovno organizator državnega prvenstva v krosu za osnovne in srednje šole in osnovne šole s prilagojenim programom… Nadaljevanje…

Preklic objave Programa priprave lokacijskega načrta
17.04.2004
Župan občine Šmartno pri Litiji preklicuje objavo Programa priprave lokacijskega načrta deponija in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov pruh. Nadaljevanje…

Varnostni sosvet Občine Šmartno pri Litiji in PP Litija
26.03.2004
V občini Šmartno pri Litiji je ustanovljen varnostni sosvet Policijske postaje Litija in Občine Šmartno pri Litiji kot posvetovalni organ ustanovljen na osnovi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o policiji. Nadaljevanje…