Objavljeno: 5. september, 2017

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2017

Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2017. Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2017 lahko oddajali nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji:

Torek, 26.09.2017
LITIJA – Graška Dobrava; parkirišče Mercator 12.00 – 13.30
SPODNJI LOG – parkirišče Dornik 14.00 – 15.00
POLŠNIK – parkirišče pri trgovini 15.30 – 16.30
LITIJA – Rozmanov trg; poleg otroškega igrišča 17.00 – 18.00

Sreda, 27.09.2017
DOLE – parkirišče pri trgovini KGZ Trebnje 8.00 – 9.00
GABROVKA – parkirišče med trgovino in gasil. domom 9.30 – 10.30
JABLANICA – parkirišče pri gasilskem domu 11.00 – 12.00
PRIMSKOVO – Gradišče – na Kopačiji 12.30 – 13.30
KOSTREVNICA – parkirišče pri gasilskem domu 14.00 – 15.00
ŠMARTNO – parkirišče pri Osnovni šoli 15.30 – 16.30
ŠTANGARSKE POLJANE – parkirišče pri gasil. domu 17.00 – 18.00

Četrtek, 28.09.2017
HOTIČ – parkirišče pri gasilskem domu 9.00 – 10.00
VAČE – parkirišče pri gasilskem domu 10.30 – 11.30
RIBČE – parkirišče pri stavbi KS 12.00 – 13.00
KRESNICE – parkirišče pri trgovini M-KGZ 13.30 – 14.30
JEVNICA – parkirišče pri trgovini M-KGZ. 15.00 – 16.00

Kaj so nevarni odpadki iz gospodinjstev?

 • BARVE in barvam sorodne snovi: premazi za les in kovine, lepila, črnila, kartuše,
  tonerji …
 • ČISTILA: jedka čistila, odstranjevalci madežev …
 • ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, kapsule …
 • JEDILNA OLJA IN MAŠČOBE: jedilna olja, masti …
 • KEMIKALIJE: organska topila, kisline, baze, fotokemikalije …
 • PESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem …
 • KOZMETIKA: laki, barve za lase, spreji (prazne in polne tlačne posode), odstranjevalci laka …
 • BATERIJE in AKUMULATORJI: gumbne, navadne, alkalne, Ni-Cd …
 • FLUORESCENTNE CEVI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJO ŽIVO SREBRO: varčne žarnice, toplomeri …
 • EMBALAŽA ki vsebuje ostanke nevarnih snovi: plastična, kovinska, lesena, steklena,

Kako prepoznamo nevaren odpadek?

Nevarni odpadek ima eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Simboli, ki povedo nevarnost posameznih snovi ali odpadkov, pa so naslednji:

Z izdelkom, ki ima na embalaži eno ali več oznak, ki pove nevarnost, je potrebno po uporabi ravnati skladno z določili o ravnanju z nevarnimi odpadki. Ne smemo ga odložiti v zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov ampak ga moramo oddati ločeno. Prazno embalažo od nevarnih snovi pa lahko odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom. Nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih pa lahko oddamo tudi v Zbirnem centru Litija, Ponoviška 15 in v Zbirnem centru Šmartno, Grumova 6a, v obratovalnem času posameznega zbirnega centra.