Objavljeno: 21. novembra, 2017

18. redna seja (29.11.2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 17. redne seje

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – predlog za drugo branje
 3. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – predlog za prvo branje
 4. Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc
 5. Kadrovske zadeve:
  • Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Osnovna šola Šmartno
  • Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet JZ Bogenšperk
  • Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
 6. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sklepov 17. redne seje

Dopis vaščanov Bukovice