Objavljeno: 7. september, 2017

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani www.las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost/ dne 4.9.2017, objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 10. 10. 2017.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 592.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % EU sredstev, 20 % pa predstavlja zasebni prispevek.

Upravičena območja izvajanja operacij: operacije se lahko izvajajo samo na območju naslednjih naselij:

  • Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Videm
  • Občina Kamnik: Kamnik, Mekinje
  • Občina Litija: Litija
  • Občina Lukovica: Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Krašnja
  • Občina Moravče: Moravče
  • Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01 896 27 13, vsak delovnik od 9.00 do 14.00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 6. 10. 2017.