Objavljeno: 9. januarja, 2019

1. izredna seja (16.01.2019)

Dnevni red

 1. Popravek sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji
 2. Kadrovske zadeve:
  • imenovanje Odbora za družbene dejavnosti,
  • imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor,
  • imenovanje Odbora za zaščito in reševanje,
  • imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance,
  • imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja,
  • imenovanje Nadzornega odbora,
  • imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji,
  • imenovanje manjkajočega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
  • imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – vzhod