Objavljeno: 19. 4. 2017

Zdravje v občini 2017

Prikaz Zdravje v obcini 2017 je namenjen pregledu
kljucnih kazalnikov zdravja v obcini v primerjavi
s slovenskim in regionalnim povprecjem.
Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno
vpliva na njihovo zdravje. S prikazom
zdravstvenega stanja želijo spodbuditi deležnike
na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih
aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja
svojih prebivalcev.

Zdravje v občini 2017