Kulturni dom

Občina Šmartno pri Litiji je s 1. 1. 2017 Javnemu zavodu Bogenšperk zaupala v upravljanje Kulturni dom v Šmartnem pri Litiji. V skladu z dogovorom z občino bo Javni zavod Bogenšperk skrbel za urejenost in obratovanje Kulturnega doma. Za uporabnike Kulturnega doma se z novo ureditvijo ni kaj dosti spremenilo, saj postopki za rezervacijo in najem prostorov še vedno potekajo pod okriljem Občine in v skladu  s Pravilnikom o uporabi Kulturnega doma Šmartno in inventarja, ki je objavljen na spletni strani Občine.

obrazec_KDSmartno

Cenik 2017