Javna naročila

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe:

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji.

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti.

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

NAKUP VOZILA-PREKUCNIK

Objavljeno:

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila.

Razpisna dokumentacija za nakup vozila – prekucnika

Razpisna dokumentacija za nakup vozila – prekucnika

 

Nakup vozila – prekucnika

Objavljeno:

Predmet javnega naročila: »Nakup vozila-prekucnika«

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila.

Naročnik  vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v skladu z ZJN-3 in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – NAKUP VOZILA – PREKUCNIKA

Razpisna dokumentacija nakup vozila

 

 

Potekla javna naročila

Arhiv javnih naročil