Javni razpisi, natečaji, naročila, dražbe, pozivi in namere

Filtriraj po vrsti razpisa:

 

Povabilo k predstavi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje 2018 – 2019

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji (občina) vabi k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in/ali priložnostnih  daril ter daril zanemarljive vrednosti, ki jih potrebuje za izvajanje svojih protokolarnih aktivnosti.

Povabilo k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje 2018 – 2019

Grb SMARTNO – COLOR

Grb SMARTNO – CB

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Objavljeno:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov

 

Potekli razpisi