Objavljeno: 6. 4. 2017

VZPOSTAVLJA SE MREŽA PRVIH TOČK POMOČI ZA ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI IN ŽRTVE NASILJA ZARADI SPOLA

V okviru mednarodnega projekta FIRST – Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola začenjamo aprila v Sloveniji usposabljati prve točke pomoči za zagotavljanje laične psihosocialne podpore in pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Vsaka mreža bo povezala vsaj 25 različnih prvih točk pomoči. V Sloveniji bodo to šole, vrtci, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, knjižnice in številne druge ustanove.

Mreza za pomoc zrtvam nasilja – Projekt FIRST