Objavljeno: 4. december, 2017

Vabilo Kulturnega društva Javorje

KULTURNO DRUŠTVO JAVORJE

vas vabi na ogled živih jaslic ter prikaz starih šeg in običajev.

Žive jaslice bodo v ponedeljek, 25. decembra 2018 ob 17. uri pri gasilskem domu na Javorju pri Bogenšperku.

Lepo vabljeni!