Objavljeno: 12. marec, 2018

Spremembe evidentiranja nepremičnin – poziv lastnikom k čimprejšnji ureditvi podatkov

22. februarja so pričele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-2-3-2018-9-3-2018/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#ext-15